Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zarobki w polsce
19.08.2013 11:03

Polacy się bogacą, ale wydają coraz mniej

Gotówka, która dysponujemy powiększyła się aż o 31,7 miliardów złotych. NBP ujawnia, co dzieje się z tymi pieniędzmi.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stanislaw Kowalczuk/East News)

W pierwszym kwartale tego roku realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrosły w ujęciu rocznym o 3,6 proc., wobec spadku o 2 proc. w poprzednim kwartale - wynika z kwartalnej analizy NBP_ _

_ Wzrost dochodów do dyspozycji brutto nastąpił przy wyraźnej poprawie dynamiki rocznej dochodów z pracy najemnej oraz wyższych niż w poprzednim kwartale tempach wzrostu nadwyżki operacyjnej brutto oraz dochodów ze świadczeń społecznych - _napisano w raporcie NBP.

Zdaniem analityków NBP, wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w I kw. br. należy traktować jako pozytywny sygnał, jednakże inne dane z gospodarki wyraźnie wskazują na słabszą aktywność gospodarczą w Polsce. Dodając do tego niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne (czyli przede wszystkim tendencje recesyjne w strefie euro) dalsze podwyższenie się tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobne.

_ Utrzymanie się relatywnie niskiego tempa wzrostu spożycia prywatnego, na którą wskazują m.in. odczyty sprzedaży detalicznej za II kwartał, bez większych zmian ze strony dochodów może skutkować nieznacznym podwyższeniem się oszczędności dobrowolnych gospodarstw domowych _ - głosi raport NBP.

Autorzy raportu zaznaczają, że spożycie prywatne w I kwartale spadło realnie o 0,5 proc. rdr wobec wzrostu o 0,1 proc. rdr w poprzednim kwartale, tym samym od trzech kwartałów obserwuje się stagnację.

Według raportu stopa oszczędzania w I kwartale 2013 r. po korekcie sezonowej wyniosła 1,6 proc., a stopa inwestowania 7,5 proc.

_ Obniżenie się stopy oszczędzania gospodarstw domowych w porównaniu z poprzednimi kwartałami wynikało wyłącznie z różnic w wycenie wartości aktywów trzymanych w rezerwach ubezpieczeniowych. Z drugiej strony, w I kw. 2013 roku podwyższyła się dobrowolna stopa oszczędzania, osiągając najwyższy poziom od początku 2012 roku (po wyeliminowaniu wahań sezonowych). Nadal jednak jest on bardzo niski, co skutkuje marginalizacją sektora gospodarstw domowych w strukturze oszczędności gospodarki narodowej, które od dłuższego czasu w przeważającym stopniu generowane są przez sektor przedsiębiorstw _ - napisano.

Autorzy raport wskazują, że w I kwartale 2013 r. aktywa finansowe gospodarstw domowych powiększyły się łącznie o 31,7 mld zł, przekraczając o ok. 8 proc. ich przyrost sprzed roku.

_ Najwięcej spośród nowo inwestowanych środków gospodarstwa domowe zdeponowały w bankach oraz przeznaczyły na zakup akcji i innych udziałów kapitałowych _ - napisano.

W ciągu I kwartału na lokatach bankowych przybyło 15,9 mld zł, zakupiono akcje spółek notowanych i nienotowanych na giełdzie na łączną kwotę 6,8 mld zł oraz jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości 5,1 mld zł.

_ Część środków pieniężnych pozostała w gospodarstwach domowych zwiększając o 4,3 mld zł ich zasoby gotówkowe. Zredukowane zostały natomiast o 4,1 mld zł środki utrzymywane w dłużnych papierach wartościowych _ - napisano.

Zaciągnięte przez gospodarstwa domowe nowe zobowiązania finansowe sięgnęły kwoty 7,7 mld zł stanowiąc niespełna 3/4 wartości zobowiązań zrealizowanych przed rokiem.

_ Wśród nich transakcje z tytułu nowo udzielonych pożyczek i kredytów, zrealizowano w kwocie 6,1 mld zł, o ok. 30 proc. niższej od wartości transakcji z I kw. 2012 r. _ - napisano.

Według autorów raportu dane monetarne wskazują na kontynuację w II kwartale 2013 r. silniejszego niż przed rokiem przyrostu inwestycji gospodarstwach domowych w aktywa finansowe.

_ W tym kwartale można spodziewać się zwiększenia zasobów utrzymywanych przez gospodarstwa domowe w gotówce, wyższego niż przed rokiem co najmniej o połowę, ograniczonego powiększenia depozytów niemal trzykrotnie słabszego niż rok temu, ale także zwielokrotnienia w porównaniu z sytuacją sprzed roku zaangażowania gospodarstwach domowych w aktywa funduszy inwestycyjnych, przy słabszej niż w poprzednim roku redukcji inwestycji w akcje spółek oraz ograniczenia o połowę zaangażowania w kapitałowe fundusze ubezpieczeniowe _ - napisano.

_ Należy liczyć się też z kontynuacją powolnego ożywienia na rynku kredytowym i zwiększeniem zadłużenia gospodarstw domowych w stopniu zbliżonym do ubiegłorocznego, głównie w związku z zaciąganiem kredytów mieszkaniowych, a także z możliwością pozytywnej zmiany tendencji w obszarze kredytów konsumpcyjnych _ - dodano.

Czytaj więcej w Money.pl
Wakacje bez gotówki? Coraz częściej Zdecydowanie chętniej korzystamy z bankomatów. Znacznie częściej jesteśmy też skłonni sięgać po karty płatnicze.
NBP: Pierwsza taka obniżka od roku W II kwartale banki złagodziły politykę kredytową. Ten trend ma się utrzymać.
Spowolnienie? Zyski banków imponujące Mimo że o ponad trzy miliardy stopniała wartość kredytów, to zysk netto sektora bankowego pobił kolejny rekord.
Tagi: zarobki w polsce, nbp, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz