Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
inflacja
28.09.2012 10:40

Polityka pieniężna w 2013 r. RPP zamierza trzymac inflację w ryzach

Utrzymanie zmienności cen surowców oraz kursów walutowych, może nadal istotnie wpływać na krajowe procesy gospodarcze, w tym inflację.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz KRUPA/East News)

RPP postanowiła utrzymać podstawowe elementy dotychczasowej strategii polityki pieniężnej NBP. W 2013 r. podstawowym celem tej polityki będzie stabilizowanie inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5 proc., plus minus 1 pkt proc. - wynika z dokumentu NBP.

Na zdj. Marek Belka, prezes NBP

Jak napisano w dokumencie NBP _ Założenia polityki pieniężnej _, ma to sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu.

_ Podobnie jak w poprzednich latach, parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane elastycznie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym. W swoich decyzjach Rada będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest koniecznym warunkiem utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie _ - napisano w dokumencie.

_ W przypadku gwałtownej eskalacji kryzysu w otoczeniu Polski i pojawienia się poważnych zaburzeń na krajowym rynku finansowym, Rada dopuszcza możliwość elastycznego kształtowania instrumentów polityki pieniężnej, w szczególności stosowania operacji otwartego rynku na różne okresy, jak również dostosowania typów zabezpieczeń do sytuacji na rynkach _ - dodano.

Rada zaznaczyła, że polityka pieniężna w 2013 r. będzie prawdopodobnie nadal prowadzona w warunkach zmiennych nastrojów i fluktuacji awersji do ryzyka w gospodarce globalnej.

_ Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/57/m211769.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obnizenie;stop;procentowych;kto;na;tym;straci,3,0,1164547.html) *Zła wiadomość dla właścicieli lokat * Oszczędzający na terminowych bankowych lokatach mogą zarobić mniej od 1,2 do ponad 1,6 mld zł. Istotnym źródłem niepewności pozostaną prawdopodobnie perspektywy wzrostu w gospodarce światowej. Niepewność ta jest związana z wysokim zadłużeniem publicznym i prywatnym w niektórych krajach strefy euro oraz w Stanach Zjednoczonych, a także z sytuacją sektora bankowego _ - napisano.

_ Niepewność co do perspektyw wzrostu w gospodarce światowej dotyczy również skutków silnie ekspansywnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych, prowadzącej do utrzymywania się znacznej nadpłynności na międzynarodowych rynkach finansowych. Zmiany awersji do ryzyka w warunkach silnie ekspansywnej polityki pieniężnej mogą przyczyniać się do utrzymania znacznej zmienności cen surowców oraz kursów walutowych, co może nadal istotnie wpływać na krajowe procesy gospodarcze, w tym inflację _ - dodano.

RPP przewiduje, że w 2013 roku polityka pieniężna będzie prowadzona - podobnie jak w latach poprzednich - w warunkach nadpłynności sektora bankowego.

_ Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/107/m94059.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/czlonek;rpp;nie;widzi;potrzeby;interwencji;na;zlotym,32,0,1162784.html) *Interwencja na złotym? Członek RPP mówi... * Andrzej Bratkowski z Rady Polityki Pieniężnej przekonuje, że stopa procentowa na poziomie 3,5 proc. jest uzasadniona. Nadpłynność ta, utrzymująca się od początku 2012 r. na stabilnym poziomie, może ulec zwiększeniu w II połowie 2012 r. oraz w roku kolejnym _ - napisano.

_ Podstawowe znaczenie dla poziomu nadpłynności sektora bankowego będą miały działania Ministerstwa Finansów, w tym sposób finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa, a także wykorzystania funduszy unijnych _ - dodano.

Rada zaznaczyła, że realizuje swoją strategię w warunkach płynnego kursu walutowego.

_ System płynnego kursu nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, co sprzyja średniookresowej realizacji celu inflacyjnego _ - napisano.

Czytaj więcej w Money.pl
Dlaczego Rostowski nie pobudza gospodarki? Pomysły są Rząd już nie ma monopolu na sposoby walki z kryzysem. Ofensywa opozycji.
Ekonomista ponuro: Musimy być gotowi na niższy poziom życia Prof. Dariusz Filar komentuje najnowsze dane GUS.
Ekonomiści wiedzą, co głównie hamuje polską gospodarkę - _ Obecne ustawy się zestarzały, są do niczego. Nie brońmy ich _ - apelował jeden z uczestników debaty ekonomistów, zorganizowanej przez PiS.
Tagi: inflacja, wiadomości, waluty, wiadmomości, kraj, gospodarka, pieniądze, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz