Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
jakość powietrza
24.11.2011 12:18

Polska pozwana do Trybunału UE

KE wzywała wcześniej do jak najszybszego dostosowania się do unijnych norm.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Marcopolo/Dreamstime)

Komisja Europejska poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy o jakości powietrza oraz za *brak przejrzystych i niedyskryminujących procedur przyznawania praw przewozowych liniom lotniczym oraz za nieprzedstawienie strategii ochrony morza. Razem z Włochami zostaliśmy też pozwani *za niepełne wdrożenie dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych i polityki wynagrodzeń w bankach. Polsce grożą dotkliwe kary finansowe.

[Aktualizacja: 13.37]

Komisja Europejska wzywała wcześniej Polskę do jak najszybszego dostosowania się do unijnych norm jakości powietrza. Chodzi o odpowiednie stężenie niebezpiecznych cząsteczek pyłu zawieszonego (PM10), który unosi się nad aglomeracjami. Jest on emitowany głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, które mogą być przyczyną zachorowań na astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesnych zgonów.

_ - Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń Polska nie powiadomiła Komisji o wdrożeniu dyrektywy w sprawie jakości powietrza, której powinna dokonać do 11 czerwca 2010 r. _ - czytamy w informacji KE. Komisja zwróciła się do Trybunału UE o nałożenie kary pieniężnej na Polskę w wysokości 71,5 euro za dzień, które ma być wypłacane począwszy od dnia wydania przez Trybunał orzeczenia aż do zakończenia wdrożenia przepisów przez Polskę, o ile Polska nie wdroży tych przepisów przed wyrokiem.

W latach 1990-2008 Polska ograniczyła emisję pyłu do powietrza o 30 proc. Dalsze ograniczanie - jak wskazywał resort środowiska w ubiegłym roku - jest mało realne w krótkim czasie.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości powietrza, kraje UE mają obowiązek zapewnienia zgodności stężenia PM10 z określonymi wartościami granicznymi. Od 2005 roku maksymalny poziom koncentracji dziennej wynosi 50 mikrogramów na m sześc. Nie można go przekroczyć więcej niż 35 razy w ciągu roku kalendarzowego.

Polska wnioskowała o przedłużenie terminu na wdrożenie unijnych przepisów w zakresie dyrektywy o jakości powietrza w kilkudziesięciu miastach i powiatach. W 2009 r. KE uznała, że jest to możliwe jedynie w przypadku Radomia i Żyrardowa oraz powiatów: oleskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i ostrowskiego. Pozostałe wnioski odrzuciła, uznając, że nie mają one uzasadnienia.

KE spodziewa się, że dzięki nowym restrykcjom nałożonym na przemysł i transport - emitują szkodliwe tlenki azotu, dwutlenek siarki i amoniak - można o 60 tys. obniżyć liczbę zgonów w ciągu roku i zaoszczędzić na ochronie zdrowia około 42 mld euro.

Dyskryminujemy przewoźników lotniczych?KE zdecydowała także o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak przejrzystych i niedyskryminujących procedur przyznawania praw przewozowych liniom lotniczym. To łamanie rozporządzenia w sprawie umów o usługach lotniczych - uważa KE.

Rozporządzenie zobowiązuje kraje UE do ustanowienia _ przejrzystych i niedyskryminujących procedur _ krajowych w zakresie przydzielania ograniczonych praw przewozowych liniom lotniczym z innych krajów UE. Procedury takie stosuje się m.in. w przypadkach, gdy kilku przewoźników lotniczych ubiega się o prawo do lotów na takiej samej trasie, ale np. wydajność lotnisk sprawia, że nie mogą jej obsłużyć wszyscy zainteresowani.

Państwo, które zdecyduje się na ograniczenie praw przewozowych innych operatorów, musi ustalić procedurę podziału tych praw i poinformować o niej KE, która w przeciągu ośmiu tygodni od jej otrzymania opublikuje ją w dzienniku ustaw UE.

Pomimo tego, że rozporządzenie zostało przyjęte ponad siedem lat temu, Polska nadal nie ustanowiła takich procedur i jest jedynym państwem UE, które nie posiada przepisów dotyczących przydzielania ograniczonych praw przewozowych. Ich brak, zdaniem KE, pozbawia linie lotnicze z innych państw UE możliwości ubiegania się o prawa przewozowe na trasach pomiędzy Polską a państwami spoza UE. To z kolei narusza podstawowe zasady wspólnego rynku lotniczego.

Komisja wielokrotnie apelowała do władz polskich o rozwiązanie tej sprawy, a w styczniu 2011 r. wysłała do rządu uzasadnioną opinię. Jest to ostatnie ostrzeżenie, które KE wysyła przed skierowaniem sprawy do trybunału.

Prawie 40 tys. euro kary za każdy dzień zwłokiKE pozwała nas również za niepełne wdrożenie dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych i polityki wynagrodzeń w bankach. Analogiczne postępowanie wdrożyła wobec Włoch. Komisja zwróciła się o nałożenie kar na oba państwa, w przypadku Polski - 37 tys. euro za każdy dzień zwłoki od wyroku.

Ostateczny termin wdrożenia dyrektywy upłynął 1 stycznia 2011 r. Chodzi o trzecią dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych. Dotyczy ona przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń w bankach i przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz przedłużenia niektórych minimalnych wymogów kapitałowych instytucji kredytowych. Chodzi m.in. o to, by polityka wynagrodzeń nie zachęcała do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Polska, informuje KE w komunikacie prasowym, zgłosiła już co prawda KE _ pewne środki przyjęte w celu wdrożenia dyrektywy _. _ Musi jednak jeszcze dokonać transpozycji wszystkich przepisów dotyczących przedłużenia minimalnych wymogów kapitałowych i powiadomić KE o środkach wykonawczych przyjętych przez organ nadzoru w zakresie polityki wynagrodzeń _ - informuje. Włochy do tej pory nie zgłosiły żadnej informacji o wdrażaniu dyrektywy.

Komisja Europejska skorzystała z nowej możliwości jaką dał jej Traktat z Lizbony. Polega ona na tym, że może już przy pierwszym wniesieniu sprawy do Trybunału, zwrócić się o nałożenie _ dziennej okresowej kary pieniężnej _ na państwa, które nie dokonały pełnego wdrożenia dyrektywy w dniu wydania przez Trybunał wyroku stwierdzającego uchybienie.

KE wystąpiła do Trybunału o karę w wysokości 96 tys. 446,7 euro za dzień dla Włoch i 37 tys. 396,8 euro za dzień dla Polski. Te kwoty, informuje KE, _ zostały ustalone przy uwzględnieniu sytuacji w odnośnych państwach członkowskich i - co się z tym wiąże - wagi naruszenia _. Wnioskowane kary finansowe są okresowymi karami dziennymi płatnymi od dnia wydania przez Trybunał wyroku (a zatem o ile sytuacja nie została do tego czasu naprawiona) do chwili zakończenia transpozycji.

Dyrektywa o wymogach kapitałowych została przyjęta w listopadzie 2010 r. Od marca 2011 roku KE wszczęła procedury przeciw państwom, które nie dotrzymały terminu jej transpozycji. Polska i Włochy są jedynymi państwami, które jeszcze tego nie zrobiły.

Przepisy dyrektywy mają na celu zagwarantowanie dobrej kondycji finansowej banków i przedsiębiorstw inwestycyjnych. Ustalają zasady dotyczące kwot funduszy własnych, jakie muszą utrzymywać przedsiębiorstwa inwestycyjne, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem i chronić deponentów.

Wymagając od banków i przedsiębiorstw inwestycyjnych prowadzenia właściwej polityki wynagrodzeń, która nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka ani nie nagradza takiej postawy, dyrektywa ma na celu zwalczanie praktyk przyznających zachęty w postaci wynagrodzenia, które mają niekorzystne skutki uboczne. Organy nadzoru bankowego są upoważnione do nakładania kar na banki prowadzące politykę wynagrodzeń niezgodną z nowymi wymogami.

Dyrektywa ustanawia również wskaźnik funduszy własnych przeznaczony specjalnie dla resekurytyzacji, aby zagwarantować, że banki odpowiednio biorą pod uwagę ryzyko, jakie stanowi inwestowanie w złożone produkty finansowe, jak również nowe bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące reklamy, w celu zapewnienia zaufania do rynków, którego banki potrzebują do wznowienia pożyczek międzybankowych.

Wreszcie dyrektywa zmienia sposób, w jaki oceniane jest ryzyko związane z portfelami handlowymi, tak aby zagwarantować, że banki w pełni uwzględniają potencjalne straty wynikające z niekorzystnych ruchów rynkowych w warunkach kryzysu.

Zapłacimy za brak strategii ochrony morza?Z kolei za nieprzedstawienie strategii ochrony morza. grozi nam kara blisko 60 euro za dzień zwłoki, liczone od dnia wyroku. Polska nie przedstawiła KE strategii ochrony morza, która _ powinna być dostępna od 15 lipca 2010 roku _ - wskazała w czwartek KE. Takiej strategii wymaga unijna dyrektywa.

Komisja zawnioskowała o karę dla Polski w wysokości 59,8 euro za dzień począwszy od dnia wydania przez Trybunał UE orzeczenia (o ile do tego czasu Polska nie dostosuje się do unijnych przepisów) do zakończenia wdrożenia przepisów.

Dyrektywa o strategii morskiej ma zapewnić Europie zdrowe środowisko wód morskich do 2020 r. Zobowiązuje ona kraje UE do wdrożenia strategii zawierającej m.in. programy monitorowania jakości wód. Programy należy opracować do 2015 r., aby osiągnąć dobry stan środowiska do 2020 r.

Komisja wysyła też w czwartek Polsce tzw. uzasadnioną opinię ws. nieodpowiednich programów działań dot. obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami. Chodzi o ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami używanymi w nawozach. Komisja uważa, że _ Polska nie wskazała jeszcze wszystkich obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami. Jeśli Polska nie uczyni tego w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE _ - ostrzega KE.

Czytaj o rozdźwiękach między Polską a KE
[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t139557.jpg ) ] (http://moto.money.pl/wiadomosci/aktualnosci/artykul/polska;stanie;przed;trybunalem;rzad;sie;broni,221,0,921565.html) Kierownica po prawej w Polsce? Zmuszą nas KE zajęła się sprawą rejestracji aut z kierownicą po prawej stronie po zgłoszeniu mieszkańca Kielc.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/135/t138887.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/polska;nie;ustapi;w;sprawie;limitow;co2,139,0,870283.html) Polska nie ustąpi w sprawie limitów CO2 Zdaniem ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego UE chce narzucić normy, których Polska nie jest w stanie wypełnić.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/158/t87198.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska;poskarzy;sie;na;komisje;europejska,191,0,861375.html) Polska poskarży się na Komisję Europejską Chodzi o decyzję Komisji dotyczącą przydziału darmowych praw do emisji dwutlenku węgla.
Tagi: jakość powietrza, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz