Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Portfel pożyczkowy SKOK-ów. 30 procent to przeterminowane kredyty

0
Podziel się:

Na koniec I półrocza 2013 roku aż 44 kasy były objęte postępowaniami naprawczymi.

Portfel pożyczkowy SKOK-ów. 30 procent to przeterminowane kredyty
(greg801/iStockphoto)

_ _Można oszacować, iż należności przeterminowane stanowią ok. 37,5 proc. portfela pożyczkowo-kredytowego kas - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie na temat sytuacji SKOK-ów w I półroczu 2013 r.

Oszacować to można_ , biorąc pod uwagę skrypty dłużne, czyli papiery komercyjne przedsiębiorstwa nabyte przez kasy głównie w zamian za wierzytelności przeterminowane. Największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane pow. 12 miesięcy _ - napisano w raporcie. Według KNF uwagę zwraca istotny (45 proc.) udział przeterminowanych pożyczek na nieruchomości.

Według Komisji SKOK w I półroczu 2013 r. rozwijał się bardzo dynamicznie - aktywa wzrosły o 9 proc., natomiast wartość depozytów o 9,6 proc. W okresie tym w kasach przybyło ponad 61 tys. nowych członków.

Zgodnie z danymi KNF aktywa kas w I półroczu były warte 18 mld 429 mln zł, wartość udzielonych pożyczek sięgnęła 10 mld 379 mln zł, a depozytów 17 mld 245 mln zł. _ Działalność depozytowa kas rozwija się szybciej niż działalność pożyczkowo - kredytowa. Powyższe jest powodem nadpłynności w systemie, co wpływa negatywnie na wyniki finansowe kas _ - oceniła KNF. Wynik finansowy kas brutto był na poziomie minus 67 mln 204 tys. zł. KNF podała, że 37 proc. kas osiągnęło w pierwszej połowie roku stratę, a 67 proc. zysk.

Według regulatora wyniki finansowe sektora kas pogorszyły się w I półroczu 2013 roku, głównie z uwagi na dokonanie aktualizacji (urealnienie) wartości portfela kredytowego, a także wysokie koszty funkcjonowania, które nie były adekwatne do uzyskiwanych przychodów.

_ W kasach występuje podwyższone ryzyko płynności w wyniku niedopasowania terminów wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Działalność kredytowo-pożyczkowa finansowana jest głównie środkami krótkoterminowymi (depozytami o wymagalności do 6 miesięcy) _ - podano.

Komisja poinformowała, że na koniec I półrocza 2013 r. 44 kasy były objęte postępowaniami naprawczymi. Kasa Krajowa udzieliła kasom w czerwcu oraz w lipcu 2013 r. pomocy z funduszu stabilizacyjnego na kwotę 180,5 mln zł. Wartość pomocy została podwyższona w sierpniu do kwoty 188,8 mln zł.

Zgodnie z informacjami Komisji na koniec czerwca w Polsce działalności prowadziło 55 kas, które miały 2 mln 648 tys. członków. Kasy zatrudniały ponad 6 tys. pracowników i 1925 oddziałów.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
waluty
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)