Notowania

prawo budowlane
04.08.2014 10:51

Prawo budowlane. Rząd przyspieszy proces uzyskiwania pozwolenia na budowę

Nowela zakłada m.in. zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do domów jednorodzinnych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Kadmy/Dreamstime)

Projekt noweli prawa budowlanego przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju ma ułatwić budowę m.in. domów jednorodzinnych i uprościć procedury administracyjne.

Zmiany - jak zakładają autorzy projektu - mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych i przyspieszyć proces uzyskiwania zgody na budowę. Wskazali też, że _ symbolicznym odzwierciedleniem jakości regulacji _ dotyczących budownictwa, jest pozycja Polski w rankingu _ Doing Business _ prowadzonym przez Bank Światowy. W raporcie za rok 2013 Polska - pod względem łatwości uzyskiwania pozwolenia na budowę - zajęła 161 miejsce na 185 badanych państw.

Nowela zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do domów jednorodzinnych, _ których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane _. Obowiązek uzyskania pozwolenia, w takich przypadkach - według zapisów projektu - ma być zastąpiony zgłoszeniem z projektem budowlanym.

Nowelizacja rozszerza także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

I tak wśród obiektów budowlanych, które będą mogły zostać oddane do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego.

Projekt znosi także obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

_ - Nie ma zatem potrzeby, aby na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej weryfikował możliwość przyłączenia do sieci, leży to bowiem w interesie inwestora _ - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Nowe przepisy przewidują też zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia prac. Jak podkreślono w uzasadnieniu, _ obecnie obowiązujące regulacje wskazują, w jakim przedziale czasowym możliwa jest realizacja inwestycji (od dnia, gdy decyzja o pozwolenie na budowę jest wykonalna, do dnia utraty przez niej terminu ważności - 3 lata). W tej sytuacji obciążanie inwestora dysponującego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązkiem dokonania jeszcze jednej czynności administracyjnego jest zbędne _.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Rewolucja w sklepach. Sprzedawca nie musi... Nowe przepisy przede wszystkim znoszą obowiązek indywidualnego oznaczania produktów, czyli metkowania.
Prawo budowlane do zmiany. Rząd... Firmy, które produkują dobrej jakości wyroby budowlane, będą miały darmową reklamę, a te, które oszukują - będą znane klientom.
Politycy PSL tłumaczą, co robili przez 25 lat 360 projektów ustaw złożonych przez ostatnie 25 lat oraz wpływ na kształt części zapisów konstytucji z 1997 roku - tak politycy PSL podsumowują dokonania swojej partii po 1989 roku.
Tagi: prawo budowlane, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz