Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Progi ostrożnościowe - rząd zatwierdził obniżenie

0
Podziel się:

Czy to znak, że sytuacja finansowa Polski jest lepsza? Nie, państwo poprawiło wyniki za sprawą 153 mld zł z funduszy emerytalnych Polaków.

Progi ostrożnościowe - rząd zatwierdził obniżenie
(PAP/Radek Pietruszka)
bESmhcZN

Rada Ministrów, na dzisiejszym posiedzeniu, przyjęła projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Jego głównym celem jest obniżenie obecnie obowiązujących progów ostrożnościowych, czyli relacji długu do PKB, o 7 pkt proc. Teraz Polska będzie jednym z krajów Europy najlepiej zabezpieczonych przed nadmiernym zadłużaniem się - powiedział premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu.

Aktualizacja 16:20

Głównym celem ustawy jest obniżenie o 7 punktów procentowych progów zadłużeniowych w stabilizującej regule wydatkowej. Pierwszy próg ostrożnościowy będzie wynosił 43 proc. PKB (50 proc. obecnie), a drugi spadnie do 48 proc. (55 proc. obecnie).

bESmhcZP

_ Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153,2 mld zł. - _poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu - wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146,1 mld zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130,2 mld zł, co można przełożyć na około 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej. Na obniżenie długu miały wpływ nie tylko umorzone skarbowe papiery wartościowe, ale również oszczędności wynikające z kosztów ich obsługi.

_ Należy podkreślić, że obniżenie progów o 7 punktów proc. wynika z niepewności co do ostatecznego poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r., poziomu nominalnego PKB w 2014 r. oraz zakresu, w jakim ubezpieczeni skorzystają z możliwości przekazywania nowej składki do OFE _- czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Jak mówił premier Tusk, obniżenie progów ostrożnościowych miało być _ najbardziej pożądanym z punktu widzenia finansów publicznych efektów reformy emerytalnej _. _ - Chodzi o to, aby jednym z efektów zmian w OFE były także większe rygory na rzecz oszczędzania i dyscypliny finansowej - aby nikt nie pomyślał, że pieniądze, które trafiają z OFE, to są pieniądze do wydania, jak niektórzy sądzili. One służą m.in. temu, by państwo dziś i w przyszłości nie mogło się nadmiernie zadłużać. Dlatego obniżyliśmy o 7 pkt proc. nasze progi ostrożnościowe _ - podkreślił.

bESmhcZV

W grudniu 2013 r. weszła w życie ustawa dotycząca finansów publicznych, która wprowadziła stabilizującą regułę wydatkową. Celem reguły jest ograniczenie wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, co zminimalizuje ryzyko destabilizacji finansów publicznych.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o finansach publicznych, po przekroczeniu poszczególnych progów w życie wchodzą odpowiednie procedury ostrożnościowe. W przypadku przekroczenia pierwszego progu, czyli gdy relacja długu do PKB jest większa niż 50 proc., ale nie przekracza 55 proc. (z taką sytuacją mamy do czynienia od kilku lat) wówczas rząd nie może uchwalać projektu budżetu na kolejny rok, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej.

Jeśli natomiast doszłoby do przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, czyli relacja długu do PKB byłaby większa niż 55 proc., ale mniejsza niż 60 proc., to budżet przygotowywany przez rząd na kolejny rok nie może przewidywać deficytu, zamrożeniu ulegają też wynagrodzenia pracowników budżetówki, a renty i emerytury waloryzowane są wyłącznie o poziom inflacji za poprzedni rok budżetowy.

_ Obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej _ - tak resort finansów wyjaśnia cel zmiany wysokości progów.

bESmhcZW

Jak podały po posiedzeniu Rady Ministrów służby prasowe rządu kolejną zmianą jest wprowadzenie przepisu mówiącego o tym, że na potrzeby stabilizującej reguły wydatkowej wartość zasilenia funduszu emerytalnego przez Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie podlegać konsolidacji. Dzięki temu transfery środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej, które, zgodnie z prawem, mogą być wykorzystywane na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, nie będą zaburzać działania stabilizującej reguły wydatkowej.

Projekt zatwierdzony przez rząd doprecyzowuje ponadto kwestie zmian w budżecie ustalonym zastępczo przez regionalną izbę obrachunkową dokonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają służyć dyscyplinowaniu do wdrażania programu postępowania naprawczego.

Rząd wysłuchał dziś też informacji ministra skarbu na temat prac nad programem Inwestycje Polskie oraz polityki inwestycyjnej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR). Celem tego programu jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. PIR mają przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Pod koniec stycznia wiceminister skarbu państwa Paweł Tamborski poinformował, że w 2013 r. zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. w transakcje w ramach programu Inwestycji Polskich wyniosło 5,5 mld zł. Jako przykład transakcji podał umowę na emisję i gwarantowanie obligacji dla Tauron Polska Energia na kwotę 1 mld zł. Innym jest podpisana 20 grudnia zeszłego roku umowa dla PKN Orlen na kwotę 1 mld zł.

bESmhcZX

Tamborski informował, że na etapie finalizacji jest 5 kolejnych transakcji, a łączna kwota potencjalnego zaangażowania BGK może wynieść ponad 1,6 mld zł. Są to inwestycje w energetyce, ciepłownictwie i w infrastrukturze samorządowej.

Rząd zajął się również założeniami do projektu nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela ministra finansów, w miejsce przedstawiciela wojewody.

Autorzy projektu uzasadniają, że obecnie jedynie strefa legnicka położona jest na terenie jednego województwa, a pozostałe na terenie nawet kilku województw. Dodatkowo w strefach oferowana jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego, a więc udział osoby desygnowanej przez ministra finansów jest uzasadniony.

Czytaj więcej w Money.pl

bESmhcZY
bESmhdaq
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)