Notowania

uke
18.02.2014 08:40

Przetargi za ponad 1,6 mld złotych. Drugie podejście

UKE ogłosił konsultacje przed aukcjami pasm 800 MHz i 2,6 GHz dla szybkiego internetu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Leszek Szymański)

Po odwołaniu przetargu na częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz do wykorzystania dla świadczenia usług LTE, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił start konsultacji w sprawie sprzedaży częstotliwości z tych pasm poprzez aukcję. Zaoferowano 19 bloków częstotliwości, w sumie za 1,6 mld złotych.

Na zdjęciu Małgorzata Gaj, prezes UKE

Przedmiotem konsultowanej aukcji jest 19 rezerwacji częstotliwości, w tym: 5 bloków częstotliwości, każdy po 10 MHz, z pasma 800 MHz oraz14 bloków częstotliwości, każdy po 10 MHz, z pasma 2,6 GHz.

Jako pasmo 800 MHz należy rozumieć częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz, natomiast pasmo 2,6 GHz to częstotliwości z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz.

Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski. Zwycięzcy aukcji będą uprawnieni do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE w sprawie rezerwacji tych częstotliwości.

Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać:

Maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz),maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma 2,6 GHz).

Prezes UKE zaprosił wszystkie zainteresowane podmioty do składania swoich stanowisk do załączonego projektu dokumentacji aukcyjnej w formie i trybie wskazanym w obwieszczeniu o konsultacjach. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 8.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od niniejszej publikacji (tj. do dnia 19 marca br.).

Aukcja zamiast przetargu

Aukcja na rezerwację częstotliwości będzie przeprowadzona za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Aukcyjnego (ESA), wykorzystywanego do składania ofert oraz do wymiany informacji pomiędzy uczestnikiem aukcji a komisją aukcyjną. Uczestnicy aukcji będą mieli okazję zapoznać się z obsługą ESA podczas aukcji próbnej, która odbędzie się przed rozpoczęciem II etapu aukcji.

W ramach aukcji próbnej zostanie również przeprowadzone szkolenie z obsługi systemu. Dostęp do systemu dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu aukcji będzie możliwy za pośrednictwem sieci Internet po uprzednim zalogowaniu.

Będzie to aukcja równoczesna, rosnąca, wielorundowa (SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending). Oznacza to, iż wszystkie bloki częstotliwości są dostępne jednocześnie, cena bloku częstotliwości będzie rosła po każdej rundzie, a przewidzianych jest wiele rund aukcji.

Proponowana w konsultacjach cena wywoławcza wynosi 250 mln zł za jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 25 mln zł za 1 blok z pasma 2,6 GHz.

Zobowiązania w inwestycje 4G

Prezes UKE w projekcie dokumentacji aukcyjnej bardzo szczegółowo opisał zobowiązania inwestycyjne, których wykonanie przez podmioty wyłonione w aukcji ma doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia świadczenia usług w oparciu o przyznane częstotliwości, jak również do realizacji niezbędnych inwestycji w nowoczesną sieć mobilnego Internetu na obszarze całej Polski.

Zgodnie z założeniami uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Ponadto uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, będą zobowiązani do pokrycia w terminie 24 miesięcy zasięgiem własnej sieci z wykorzystaniem przyznanych częstotliwości minimum 83-89% gmin wskazanych przez Prezesa UKE w załącznikach 5A, 5B, 5C, 5D i 5E do dokumentacji aukcyjnej. Każdy załącznik określa oddzielnie dla każdego bloku częstotliwości listę gmin, na obszarze których obecne zasięgi sieci komórkowych oferujących usługi transmisji danych nie są zadawalające (tj. obejmują poniżej 80 proc. powierzchni gminy). Łącznie takich gmin jest w Polsce 1242 (każdy z załączników obejmuje średnio 248 gmin) i tylko w kilku spośród nich liczba mieszkańców przekracza 20 tysięcy.

W załączniku 6 (ten sam załącznik dla każdej rezerwacji częstotliwości) Prezes UKE wskazał gminy, które zwycięzcy aukcji na częstotliwości w paśmie 800 MHz, będą zobowiązani pokryć zasięgiem własnej sieci (90% wymienionych gmin) w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji. Gminy wymienione w załączniku 6 to gminy o liczbie mieszkańców do 30 tysięcy mieszkańców (bez gmin wymienionych w załącznikach od 5A do 5E). Takich gmin jest w Polsce 1053.

Załącznik 7 (ten sam załącznik dla każdej rezerwacji częstotliwości) zawiera gminy, które zwycięzcy aukcji na częstotliwości w paśmie 800 MHz, będą zobowiązani pokryć zasięgiem własnej sieci (90 proc. wskazanych gmin) w terminie 48 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji. Gminy wymienione w załączniku 7 to gminy o liczbie mieszkańców od 30 tys. do 50 tys. Takich gmin jest w Polsce 91.

Przeznaczenie częstotliwości

Zaoferowane w aukcji częstotliwości mogą być wykorzystane przede wszystkim do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w sieciach mobilnych, np. zgodnie z najnowszym standardem LTE - Long Term Evolution. Nieprzypadkowo Internet mobilny LTE jest określany mianem czwartej generacji (4G), gdyż w porównaniu do sieci 3G umożliwia o wiele szybsze przesyłanie bardzo dużych ilości danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: uke, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, telekomunikacja, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz