Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Raport NBP: Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej

0
Podziel się:

Szefowie firm mówią o poprawie koniunktury, ale ich zdaniem prawdziwe ożywienie zacznie się... .

Raport NBP: Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej
(Adam Guz/Reporter)
bEDuDvSd

Menedżerowie przedsiębiorstw odczuli poprawę koniunktury w III kwartale bieżącego roku i sądzą, że wyraźniejsze ożywienie nadejdzie w połowie 2014 roku - czytamy w opublikowanym dzisiaj raporcie Narodowego Banku Polskiego.

W III kwartale 2013 r. sytuacja w sektorze przedsiębiorstw oceniana jest lepiej niż w II kw. 2013 r., a ankietowani oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w ciągu najbliższych miesięcy, jednak znaczniejsze ożywienie przewidywane jest dopiero w połowie 2014 r. - wynika z raportu NBP.

_ W III kw. br. sytuacja w sektorze przedsiębiorstw została oceniona lepiej niż kwartał wcześniej. Oznaki poprawy koniunktury pojawiły się w wielu analizowanych obszarach, w tym w najważniejszym dla firm, tj. w odniesieniu do zmian popytu _ - napisano w opublikowanym dziś raporcie.

bEDuDvSf

Narodowy Bank Polski opublikował cokwartalną informację o stanie koniunktury i jej prognozach. W rundzie wrześniowej NBP ankietował menedżerów 1316 przedsiębiorstw niefinansowych.

W III kw. nastąpił m.in. zauważalny wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i zmniejszyła się bariera popytowa. Obie miary osiągnęły poziomy powyżej swojej długookresowej średniej. Koniunktura oceniana jest lepiej w dużych przedsiębiorstwach, zwłaszcza eksportujących, niż w średnich i małych. Nadal liczbowo nieznacznie przeważają przedsiębiorstwa planujące redukcje zatrudnienia niż jego zwiększenie. Największe redukcje planuje budownictwo, lekki wzrost zatrudnienia możliwy jest w przemyśle i handlu.

Firmy zapowiadają nieznaczne zwiększenie wydatków na inwestycje w IV kw. br., ale poziom aktywności inwestycyjnej jest nadal niski. Na większą skalę inwestuje sektor publiczny, słaba jest aktywność w tym zakresie zwłaszcza małych firm prywatnych. Mimo niskich stóp procentowych i niskiego odsetka odmów udzielenia kredytu przez banki, spadło zainteresowanie firm zaciąganiem kredytów. Jednym z powodów jest dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw.

Raport zawiera dwie dodatkowe analizy. Pierwsza dotyczy wykorzystania możliwości stworzonych przez ustawę dopuszczającą dalsze uelastycznienie czasu pracy. Okazało się, że z przepisów tej ustawy zamierza skorzystać 40,6 proc. przedsiębiorstw. Druga analiza dotyczy internetyzacji i jej wpływu na ceny. W polskich firmach sprzedaż drogą elektroniczną jest rzadko wykorzystywana, a jeśli już, to jest marginalna. Dlatego nie daje przewagi konkurencyjnej firmom stosującym ją na niewielką skalę.

bEDuDvSl

Budowlanka dołuje, ale ma być lepiej

_ Borykające się z poważnymi trudnościami firmy budowlane również deklarują pewną poprawę sytuacji. Co prawda poziomy wskaźników cząstkowych ocen koniunktury pozostały w tej branży na historycznie niskich poziomach i znacznie poniżej ocen większości pozostałych branż, a przy tym nadal nie widać oznak wzrostu popytu, niemniej w III kw. można było zauważyć wzrost optymizmu w kilku analizowanych obszarach, takich jak marże na sprzedaży, co ostatecznie przełożyło się na wzrost BOSE. Znaczniejszej poprawy koniunktury firmy budowlane spodziewają się dopiero w połowie 2014 r _ - napisano w ocenie koniunktury przygotowanej przez NBP.

_ Niska aktywność inwestycyjna utrzymuje się w budownictwie, gdzie w porównaniu z innymi sekcjami rozpoczyna się najmniej nowych inwestycji (jedynie co dziesiąta firma) i planuje się dalsze silne ograniczanie wielkości nakładów, jakkolwiek z kwartału na kwartał zapowiadane redukcje są coraz niższe _ - napisano.

Budowlanka nadal ma kłopoty z płynnością finansową. _ Firmy budowlane wciąż borykają się z największymi problemami z płynnością. Od 2011 r, kiedy zaczęły się problemy branży, odsetek płynnych firm budowlanych pozostaje na niskim poziomie, wskazując bardziej na stabilizację sytuacji niż jej poprawę _ - czytamy w raporcie.

bEDuDvSm

_ W budownictwie nieco więcej przedsiębiorstw niż w poprzednim kwartale (55 proc.) miało do czynienia jednocześnie z nieterminowym odzyskiwaniem należności i regulowaniem swoich zobowiązań handlowych _ - dodano.

Czytaj więcej w Money.pl
NBP optymistycznie. Stopniowa poprawa Narodowy Bank Polski przepytał dziewiętnastu ekspertów. Dynamika PKB wyraźnie się poprawi.
Prognozy są jednoznaczne, będzie lepiej Choć wśród przedsiębiorców przeważają pesymiści, to eksperci mówią o bardzo powolnym ożywieniu.
bEDuDvSG
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)