Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rośnie liczba skarg na instytucje finansowe

0
Podziel się:

Większość skarg dotyczy kredytów konsumenckich i pożyczek, obsługi rachunków oraz jakości obsługi klientów.

Rośnie liczba skarg na instytucje finansowe
(greg801/iStockphoto)

W minionym roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęły 8342 skargi od klientów instytucji finansowych. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej skarg dotyczyło sektora bankowego i ubezpieczeniowego - poinformował w poniedziałek UKNF.

_ Tylko w ostatnim kwartale 2012 r. do Urzędu wpłynęło 2328 skarg _ - poinformował UKNF w komunikacie.

Dodano, że ponad połowa skarg dotyczyła sektora bankowego. _ W 2012 r. do UKNF wpłynęło 4268 pism odnoszących się do działalności podmiotów w tym sektorze. To o 19 proc. więcej niż przed rokiem _ - podkreślono.

Większość zastrzeżeń odnosiło się do działalności banków związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek, obsługą rachunków, jakością obsługi klientów oraz z udzielanymi kredytami hipotecznymi. _ W 2012 r. zaobserwowano także napływ skarg odnoszących się do praktyk stosowanych w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym _ - poinformował UKNF.

W przypadku sektora ubezpieczeniowego w minionym roku do Urzędu wpłynęły 3354 skargi, czyli o 1 proc. mniej niż w roku poprzednim. _ Spośród nich 2731 dotyczyło funkcjonowania zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 372 odnosiły się do działalności zakładów ubezpieczeń na życie, a ponadto odnotowano trzy skargi na działalność brokerską, pięć skarg na działalność agenta ubezpieczeniowego oraz 243 skargi na działalność oddziałów zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE _ - czytamy w komunikacie.

W zakresie ubezpieczeń na życie klienci najczęściej zgłaszali problemy dotyczące kwestii związanych z prowadzeniem przez zakład polityki informacyjnej _ w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych oraz odmowy wypłaty świadczenia _. W przypadku ubezpieczeń majątkowych skargi odnosiły się do braku należytej informacji w zakresie charakterystyki produktów ubezpieczeniowych, opieszałości zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania, kwestii związanych z wysokością wypłacanego odszkodowania oraz odmową wypłaty odszkodowania.

UKNF poinformował także, że w sektorze Otwartych Funduszy Emerytalnych 2012 r. jest kolejnym, w którym odnotowano znaczący spadek liczby skarg. _ W omawianym okresie do UKNF wpłynęło 359 pism dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. W stosunku do 2011 r. to spadek o ok. 55 proc., który jest wynikiem ustawowego wyeliminowania działalności akwizycyjnej funduszy _.

W przypadku OFE najwięcej zastrzeżeń w pismach kierowanych do Urzędu dotyczyło dokonywania transferów do innych funduszy. Większość tych skarg związana była z brakiem realizacji lub opóźnieniem w realizacji transferów do innych OFE po zmianie przepisów prawa w tym zakresie.

Klienci skarżyli się też na sektor kapitałowy. W 2012 r. na działalność podmiotów w tym sektorze wpłynęło 277 skarg, tj. o około 28 proc. więcej niż rok wcześniej. _ W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych zastrzeżenia dotyczyły realizacji polityki inwestycyjnej, wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zasad realizacji zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa _ - poinformował UKNF.

Dodano, że uwagi dotyczące działalności firm inwestycyjnych dotyczyły głównie jakości świadczonych usług, kwestii związanej z wysokością pobieranych opłat i prowizji oraz realizacji zleceń. _ W przypadku spółek publicznych zostały zgłoszone problemy w zakresie realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy oraz wypełniania przez spółki obowiązków informacyjnych _ - wskazano.

W przypadku sektora usług płatniczych w minionym roku wpłynęło 49 skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług płatniczych, z czego 17 w czwartym kwartale 2012 r. _ Problemy poruszane w tych skargach dotyczyły: realizacji transakcji kartami płatniczymi, niewykonania dyspozycji przelewu, zablokowania płatności za usługi _ - wymienił UKNF.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło także 35 skarg dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), które zostały objęte nadzorem KNF z dniem 27 października 2012 r. _ Poruszane w tych skargach zagadnienia dotyczyły między innymi kwestii związanych z obsługą kredytów i pożyczek, w tym problemów ze spłatą i rozliczeniem zobowiązań, umieszczeniem danych w BIK, windykacją oraz sprzedażą wierzytelności _ - stwierdził Urząd.

Czytaj więcej w Money.pl
Fala skarg klientów na banki i ubezpieczycieli Liczba osób zgłaszających się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wzrosła aż o kilkadziesiąt procent.
Jak powinny wyglądać dywidendy banków? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca, by instytucje finansowe przeznaczyły na dywidendę maksymalnie 75 procent zysku.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)