Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rpp
27.11.2008 12:23

RPP: Założenia do budżetu są zbyt optymistyczne

W opinii Rady deficyt i inflacja będą wyższe, a wzrost PKB i dochody z prywatyzacji niższe niż zakłada rząd.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Jacek Turczyk)

Spowolnienie gospodarcze może być głębsze niż prognozy rządu, co może utrudnić obniżenie deficytu sektora finansów do 2 proc. PKB w 2009 roku, a utrzymanie głębokiego spowolnienia może być zagrożeniem dla wypełnienia kryterium deficytu - napisała RPP w opinii do budżetu.

Rząd w projekcie ustawy budżetowej założył wzrost PKB na poziomie
4,8 proc., spadek deficytu do 18,2 mld zł oraz deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 2 proc. PKB.

_ Z obecnej perspektywy, założenia makroekonomiczne projektu ustawy budżetowej należy ocenić jako nadmiernie optymistyczne. W świetle przyjętych założeń makroekonomicznych, jako optymistyczną można także ocenić prognozę dochodów budżetu. _

_ Ponadto, prognoza dochodów podatkowych zakłada, że wpływy będą w dalszym ciągu rosły w tempie wyższym niż wynikające z dynamiki głównych kategorii makroekonomicznych oraz efektów zmian systemowych. Zjawisko takie miało miejsce w latach 2005-2007, co można tłumaczyć poprawą ściągalności podatków, która zwykle towarzyszy ożywieniu gospodarczemu. W obliczu oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, podobny efekt może jednak nie wystąpić w 2009 r. _ - napisano w opinii.

RPP pisze, że osiągnięcie przez inne niż budżet państwa jednostki sektora finansów publicznych zbliżonego wyniku w 2008 i 2009 r.może być trudne, w świetle informacji o planowanych deficytach funduszy celowych.

Projekt ustawy przewiduje pogorszenie wyników Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Pracy łącznie o ok. 0,5 pkt.proc. PKB.

_ Ponadto, wprowadzenie dwóch stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych spowoduje pomniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego o ok. 0,3 pkt. proc. PKB. Można zatem stwierdzić, że nawet przy zakładanej korzystnej sytuacji gospodarczej, przedłożony projekt może być niewystarczający dla zrealizowania celu ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych o 0,5 pkt. proc. PKB _ - napisano.

Według szacunków NBP, deficyt sektora finansów publicznych ulegnie w 2009 r. pogłębieniu, na skutek negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na dochody podatkowe i wydatki na zasiłki dla bezrobotnych. Natomiast deficyt strukturalny może pozostać na poziomie zbliżonym do 08.

RPP ocenia, że wzrost cen mierzony indeksem CPI w 2009 r., pomimo obserwowanego w ostatnim okresie spadku cen surowców na rynkach, może być silniejszy, niż zakłada projekt.

RPP uważa również osiągnięcie 12 mld zł z prywatyzacji za trudne do osiągnięcia w świetle zrealizowanych przychodów w ostatnich latach, braku szczegółowego opisu planów prywatyzacyjnych, a przede wszystkim zaś niesprzyjających warunków na rynkach finansowych.

Tagi: rpp, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz