Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd potwierdza, które ulgi podatkowe mogą zniknąć

0
Podziel się:

Resort finansów ujawnił projekt zmian w finansach publicznych.

Rząd potwierdza, które ulgi podatkowe mogą zniknąć
(PAP/Tomasz Gzell)
bESgQKoR

aktualizacja 12 października, 9:50

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych przygotowany przez Ministerstwo Finansów zaostrza konsekwencje przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, czyli 55 proc. PKB m.in. poprzez likwidację w podatku PIT ulg: internetowej, prorodzinnej oraz 50 proc. i 20 proc. kosztów uzyskania przychodu oraz warunkowe podwyżki stawek VAT.

Według noweli, gdy wartość długu publicznego przekroczy 55 proc. PKB, a jest mniejsza od 60 proc. PKB w roku budżetowym następującym po roku, w którym nastąpiło ogłoszenie przekroczenia tej relacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON otrzymuje dotację celową z budżetu w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/108/t94060.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/orlowski;rostowski;to;ryzykant;trzeba;ciac;ulgi,152,0,687512.html) Rostowski to ryzykant. Trzeba ciąć ulgi
Projekt zakłada także, że wejdą w życie ogłoszone wcześniej przez rząd warunkowe podwyżki stawek podatku VAT, gdy dług przekroczy 55 proc. PKB. Podwyżki zakładają wzrost stawek o 1 pkt proc. w danym roku oraz o 1 pkt proc. w roku kolejnym.

bESgQKoT

Autorzy projektu noweli przypominają jednocześnie, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013 nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego długu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55 proc.

_ - Co powinno oznaczać brak konieczności podwyższania stawek VAT po 2011 r. Dlatego też przepisy w tym zakresie można traktować jako wyłącznie warunkowe _ - napisano.

Reguła wydatkowa da 2,8 miliarda oszczędności

Reguła zostanie wpisana do ustawy o finansach publicznych i wejdzie w życie od 2011 roku. W przyszłym roku oszczędności mają sięgnąć 2,8 mld, w 2012 roku 8,5 mld zł, w 2013 roku 17,4 mld zł, zaś w 2014 roku 29,5 mld zł - wynika z projektu noweli.

_ - Biorąc pod uwagę wyłącznie skutki finansowe wprowadzenia od 2011 roku wydatkowej reguły dyscyplinującej dla tzw. wydatków elastycznych, oszczędności z tego tytułu, liczone w sposób skumulowany (w cenach roku 2010), wyniosłyby odpowiednio na koniec: 2011 r. - 2,8 mld zł, 2012 r. - 8,5 mld zł, 2013 r. - 17,4 mld zł, 2014 r. - 29,5 mld zł, a w przypadku obowiązywania reguły do 2015 r. - łączne oszczędności wyniosłyby 45,1 mld zł, przy przyjętej do analiz średniej realnej dynamice wzrostu wydatków w latach 2006-2008 wynoszącej 4,5 proc. _ - napisano w uzasadnieniu do noweli ustawy.

bESgQKoZ

Autorzy projektu ustawy podkreślają także, że kwoty te odpowiadają różnicy między poziomem wydatków elastycznych, rosnących zgodnie z ich średnim realnym tempem wzrostu w latach 2006-2008 (tj. przed kryzysem), a poziomem tych wydatków rosnących zgodnie z dyscyplinującą regułą wydatkową, tj. 1 proc. rocznie w ujęciu realnym.

_ - Efektem powyższych zmian będą nie tylko skutki o charakterze finansowym i nie tylko bezpośrednie. Oprócz nich nastąpi bowiem znacząca poprawa jakości finansów publicznych, poprawa wieloletniego planowania budżetowego i zwiększy się przewidywalność polityki budżetowej _ - napisano.

bESgQKpa

Źródlo: Money.pl na podstawie danych MF

_ - Poprzez wsparcie procesu konsolidacji wzmocniona zostanie wiarygodność polityki fiskalnej oraz fundamenty polskiej gospodarki, co równocześnie będzie sprzyjać obniżeniu kosztów finansowania jej rozwoju, jak również pozwoli zaoszczędzić środki z tytułu niższych kosztów obsługi długu publicznego _ - dodano.

Poprawa zarządzania ma obniżyć dług publiczny

Poprawa zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, polegająca na lokowaniu wolnych środków przez jednostki sektora w Banku Gospodarstwa Krajowego jako depozytu, którym zarządza Ministerstwo Finansów, może obniżyć dług publicznych w relacji do PKB w 2011 roku o 1,3 procent - wynika też z projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

_ - Szacunek skonsolidowanych efektów regulacji, tylko z tytułu poprawy zarządzania płynnością, na poziom państwowego długu publicznego w 2011 roku, wskazuje na możliwość obniżenia długu o około 1,3 proc. w relacji do PKB. Według podobnego szacunku, dotyczącego efektów poprawy zarządzania płynnością, wynik sektora finansów publicznych poprawi się w 2011 roku o 362 mln zł _ - napisano w uzasadnieniu do projektu noweli.

bESgQKpb

Z projektu wynika także, że wolne środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, wyniosły na koniec 2009 r. ok. 23,7 mld zł, co stanowiło 1,8 proc. PKB.

_ - Jednostkom tym przyznano prawo, a nie obowiązek lokowania środków u Ministra Finansów, co oznacza autonomiczność decyzji tych podmiotów w zakresie wyboru instrumentów inwestycyjnych _ - napisano.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/201/t112585.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rostowski;pis;powinien;przeprosic;polakow,135,0,688263.html) Rostowski: PiS powinien przeprosić Polaków Minister finansów skrytykował błędną - jego zdaniem - politykę gospodarczą PiS z lat 2006-2007. PiS ripostuje: Projekt budżetu 2011 jest polityczny, nie uwzględnia interesów państwa i obywateli.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/104/t86632.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/bruksela;ulzy;rostowskiemu;i;nagrodzi;nas;za;reforme,246,0,683254.html) Bruksela ulży Rostowskiemu i nagrodzi nas za reformę? Chodzi o sposób liczenia długu publicznego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/39/t111399.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/bolesnymi;reformami;po;nie;zaszkodzi;sobie;w;wyborach,243,0,680179.html) Bolesnymi reformami PO nie zaszkodzi sobie w wyborach Platforma Obywatelska zasypie Sejm pięcioma dużymi pakietami ustaw. - Już było kilka tego typu inicjatyw, a potem mało z tego wynikało - komentuje opozycja.
bESgQKpu
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)