Notowania

atom w polsce
28.01.2014 14:55

Rząd przyjął program energetyki jądrowej

Rząd właśnie przyjął harmonogram. Czy to możliwe?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

Rząd przyjął w formie uchwały Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - poinformowało ministerstwo gospodarki. PPEJ przewiduje uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2024 r., jej koszt szacuje się na 40-60 mld zł.

Aktualizacja: godzina 14:55

Jak podkreśliło MG, PPEJ określa m.in. harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych oraz przygotowania pod te inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej.

Harmonogram PPEJ przewiduje ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla pierwszej siłowni do końca 2016 r., budowa pierwszego bloku miałaby się zacząć w 2019 r. Na drugą połowę przyszłej dekady przewidziano kontynuację budowy kolejnych bloków pierwszej elektrowni (która - w zależności od technologii - ma mieć 2-3 bloki) oraz rozpoczęcie budowy kolejnej elektrowni, tak by była ukończona w 2035 r.

Program stwierdza, że wynik analizy porównawczej wskazuje, iż elektrownia jądrowa uruchamiana ok. 2025 r. będzie kosztowo konkurencyjna wobec innych, nawet najtańszych źródeł klasycznych pracujących w podstawie obciążenia systemu, przy koszcie uprawnień do emisji CO2 powyżej 20 euro (w wartości z 2012 r.) za tonę. Później konkurencyjność atomu ma jeszcze wzrosnąć z powodu oczekiwanych wzrostów cen uprawnień do emisji i paliw kopalnych.

Program stwierdza m.in., że ostrożnie szacowane nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie 40-60 mld zł, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą.

PPEJ stwierdza, że uzasadnione wydaje się przyjęcie założenia, że inwestor otrzyma od dostawców technologii oferty z cenami znacząco niższymi niż te dla bloków prototypowych, będących obecnie w budowie w Europie i USA.

Program stwierdza m.in., że mając na uwadze duże potrzeby energochłonnych gałęzi przemysłu, _ ich udział w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpiecznych dostaw energii po rozsądnej cenie _. PPEJ nie wyklucza pewnych form kontraktów długoterminowych, choć zauważa, że ta możliwość jest ograniczona warunkami udzielania pomocy publicznej w UE.

Kolejnym narzędziem wsparcia inwestycji mogłyby być kontrakty na dostawy energii elektrycznej z elektrowni jądrowej, zawierane na zasadach rynkowych w formule zaakceptowanej przez KE - czytamy też w PPEJ. Wymienia się tu kontrakt różnicowy, kontrakt na moc (na dyspozycyjność mocy w systemie gwarantujący stały poziom wpływów dla wytwórcy), kontrakt mieszany - czyli kontrakt na dyspozycyjność mocy w systemie, gwarantujący wsparcie w określonych sytuacjach rynkowych.

Cześć z powyższych rozwiązań jest interesująca z punktu widzenia możliwości wspierania projektów inwestycyjnych również w polskiej energetyce - zauważa się w programie.

PPEJ zastrzega, że konkretne możliwości i propozycje wsparcia finansowego będą znane po wykonaniu przez inwestora studium wykonalności projektu. W jego ramach przygotowany zostanie model finansowy projektu, który będzie uszczegóławiany wraz z postępem prac nad inwestycją, a w tym czasie będzie mógł być również określony zakres wymaganego wsparcia państwa, na przykład poprzez udzielnie gwarancji kredytowych Skarbu Państwa, bądź zastosowanie innych instrumentów finansowych lub regulacyjnych.

_ Decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów, po kompleksowych i szczegółowych analizach mechanizmów funkcjonowania rynku energii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa _ - zaznacza się w programie.

W PPEJ podkreśla się, że wsparcie państwa dla inwestycji jądrowej nie musi oznaczać wsparcia o charakterze finansowym, mogą to być również działania polegające na wdrożeniu odpowiednich mechanizmów rynkowych lub zapewnienie możliwości pracy elektrowni jądrowych w podstawie obciążenia systemu elektroenergetycznego.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: atom w polsce, elektrownia atomowa w polsce, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz