Notowania

budżet
29.09.2009 14:00

Rząd przyjął projekt budżetu. Dochody i wydatki w górę

Minister Rostowski liczy na ponad 3 miliardy złotych więcej niż dotąd.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kprm.gov.pl)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2010. W porównaniu do pierwotnej wersji, rząd podwyższył poziom dochodów budżetu z 245,50 mld zł do 248,87 mld zł, zaś poziom wydatków z 297,72 mld zł mln zł do 301,08 mld zł.

Na poziom dochodów budżetowych najbardziej wpłyną: zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, ulga dla podatników z tytułu dodawania biokomponentów do paliw silnikowych w ramach opłacania podatku akcyzowego, wzrost akcyzy na papierosy oraz zmiana w podatku PIT i CIT dotycząca zasad rozliczania użytkowania samochodów wykorzystywanych na inne cele niż związane z działalnością gospodarczą.

W 2010 r. (w stosunku do 2009 r.) zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządu terytorialnego we wpływach z tego podatku wzrośnie w przyszłym roku z 48,57 do 48,79 proc. W przypadku CIT będzie to wzrost z 22,11 do 22,86 procent.

Dochody podatkowe wyniosą 223.140.010 tys. zł, tj. o 6,0 proc. nominalnie więcej niż w 2009 r. Na kwotę tę składają się dochody z następujących podatków:

* VAT - **106,2 mld** zł (o 8,9 proc. więcej niż w 2009 r.)
* akcyza - **53,1 mld** zł (o 0,7 proc. więcej niż w 2009 r.)
* podatek od gier - **1,6** **mld** zł (o 1,9 proc. więcej niż w 2009 r.)
* CIT - **26,3 mld **zł (o 9,6 proc. więcej niż w 2009 r.)
* PIT - **36 **mld zł (o 3,3 proc. więcej niż w 2009 r.)

Dochody niepodatkowe wyniosą 22.358.174 tys. zł, czyli nominalnie o 11,5 proc. mniej niż w roku 2009, w tym m.in.:

* dochody z cła - **1,8 **mld zł (będą niższe o 1,8 proc. od tych w 2009 r.)
* dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku - **4,2 **mld zł (o 44,8 proc. mniej niż w 2009 r.)
* wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - **2,7** mld zł
*

Ustalony na 2010 r. limit wydatków (301,1 mld zł) jest wyższy od tego na 2009 r. o 985 mln zł, tj. 0,3 proc.

Na wydatki przede wszystkim złożą się:

* dotacje i subwencje - **143,6 mld** zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych - **20,1 mld **zł
* wydatki bieżące jednostek budżetowych - **56 mld** zł
* wydatki majątkowe - **15,8 mld** zł
* obsługa długu Skarbu Państwa - **34,9 mld** zł
* środki własne UE - **14,1 mld** zł
* współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - **12,5 mld** zł

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (48,2 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,8 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,7 proc.).

Poziom wydatków ustalono z uwzględnieniem:

* wydatków na obronę narodową - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy
* świadczeń emerytalno-rentowych - od marca 2010 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,1 proc.
* wydatków na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2010 r. wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych
* środków na realizację programu wieloletniego _ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011 _
* wysokości składki do budżetu Unii Europejskiej
* zwiększenia subwencji dla samorządu terytorialnego, w tym części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 proc. od września 2010 r.
* środków na przygotowanie i wykonanie EURO 2012

_ Oczekuje się, że w latach 2011-2013 gospodarka przyspieszy - w 2011 r. PKB wzrośnie do 2,8 proc., w 2012 r. - do 3,0 proc. i w 2013 - do 3,4 proc. (przy wzroście popytu krajowego). Od 2011 r. zacznie się poprawiać sytuacja na rynku pracy. Istotnym bodźcem prorozwojowym będzie organizacja mistrzostw EURO 2012, które przyczynią się do wzrostu aktywności inwestycyjnej _ - dodano.

Raport Money.pl
*Budżet 2010. Dywidendy zje prywatyzacja * Budżet planowany na 2010 rok jest zdecydowanie kryzysowy, choć resort finansów zakłada, że wskaźniki makro będą się powoli poprawiać. Czytaj w Money.pl
* [ Dług ponad 50 procent. Rząd musi zacisnąć pasa ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlug;ponad;50;proc;pkb;rzad;musi;zacisnac;pasa,124,0,540028.html )
* [ Za dziurę w budżecie zapłacimy miliardy odsetek ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/za;dziure;w;budzecie;zaplacimy;miliardy;odsetek,76,0,484940.html )
* [ Deficyt 2010. Kwota rekordowa, ale było gorzej ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/deficyt;2010;kwota;rekordowa;ale;bylo;gorzej,44,0,529196.html )
* [ O kryzysie finansowym czytaj w serwisie specjalnym Money.pl ]( http://www.money.pl/kryzys/ )
Tagi: budżet, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz