Notowania

budżet
09.09.2008 13:55

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok

Zapłacimy niższy PIT w dwóch stawkach. Resort finansów liczy za to na więcej z podatku VAT i CIT.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Radek Pietruszka)

Projekt budżetu centralnego na 2009 rok, który przyjęła Rada Ministrów, zakłada deficyt w wysokości 18,20 mld zł, czyli taki sam, jaki przyjęto w założeniach budżetowych w czerwcu.

_ - Zgodnie z projektem, deficyt budżetu państwa w 2009 r. ma wynieść 18.200.000 tys. zł. Utrzymanie deficytu na zaplanowanym poziomie, spójnym z założeniami 'Programu konwergencji. Aktualizacja 2007 r. jest jednym z głównych priorytetów gospodarczych państwa _ - głosi komunikat.

Projekt przygotowany przez resort Jacka Rostowskiego (na zdjęciu) przewiduje się, że dochody budżetu w 2009 roku wyniosą 269,89 mld zł. W 2009 roku wejdzie w życie obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - do 18 proc. i 32 proc. z obecnych 19, 30 i 40 proc.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu w 2009 roku wyniosą 269,89 mld zł, czyli 19,5 proc. PKB, w tym dochody podatkowe wyniosą 252,00 mld zł, czyli o 9,4 proc. więcej niż w tym roku, a ich relacja do produktu krajowego brutto wzrośnie do 18,2 procent.

Budżet liczy na więcej z VAT i CIT

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług (VAT) zaplanowano w wysokości 119,60 mln zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. i będzie stanowić 8,7 proc. PKB.

Projekt zakłada uzyskanie 57,67 mld zł wpływów z tytułu podatku akcyzowego (m.in. większa akcyza na papierosy, gaz płynny do napędu silników spalinowych, ulga przysługująca od każdego litra biokomponentu dodanego do benzyny i oleju napędowego).

Projekt zakłada ponadto wzrost dochodów państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 16,2 proc. do 33,12 mld zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosą 40,25 mld zł.

| Poziom wydatków został ustalony z uwzględnieniem: |
| --- |
| * - środków na obronę narodową - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego, * - waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, * - wydatków na infrastrukturę transportu lądowego (nie niższe niż 18 proc. planowanych na 2009 r. wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych), * - wysokości składki do budżetu Unii Europejskiej, * - zwiększenia subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej wzrost płac nauczycieli - o 5 proc. od stycznia i o kolejne 5 proc. od września 2009 r., * - wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w państwowej sferze budżetowej, * - środków na przygotowanie i realizację przedsięwzięć EURO 2012 |

Limit wydatków został ustalony na poziomie 288,09 mld zł, czyli o 5,3 proc. więcej niż w tym roku.

12 miliardów z prywatyzacji

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Skarbu Państwa, przychody z prywatyzacji w 2009 r. mają wynieść 12 mld zł, z czego wpływ netto do budżetu państwa może wynieść 6,76 mld zł. _ Pozostałe środki (5,24 mld zł) będą przeznaczone m.in. na: Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców czy tworzenie rezerwy na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa _ - podano także.

Zgodnie z konstytucją, rząd musi do końca września przekazać projekt Sejmowi, a max. 20 dni wcześniej musi on zostać przedstawiony do zaopiniowania Komisji Trójstronnej.

*Wzrost PKB nieco niższy od założeń, plany inflacyjne bez zmian *

Wzrost PKB resort planuje na poziomie 4,8 proc. wobec 5,0 proc. przyjętych w założeniach budżetowych w czerwcu. Prognoza średniorocznej inflacji została utrzymana na poziomie 2,9 procent.

Tym samym potwierdziły się nieoficjalne doniesienia mediów o planowanej obniżce prognozy tempa wzrostu gospodarczego. W ub. tygodniu wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska zapowiadała, że resort rozważa rewizję prognozy PKB na 2009 rok, nie wykluczała też podniesienia prognozy inflacji, ale tylko na 2008 rok (z poziomu 4,1proc.).

_ - Zwolnienie tempa wzrostu PKB do 4,8 proc. wynika z niższej dynamiki inwestycji i spożycia. W związku ze słabszym popytem krajowym zmniejszy się również wkład importu do minus 3,4 proc., natomiast wkład eksportu we wzrost PKB w 2009 r. wyniesie 2,5 proc. Według planów, spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie o ok. 5,1 proc. _ - głosi komunikat CIR.

Spożycie ogółem ma wzrosnąć o 4,5 proc. Projekt zakłada także m.in. wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 proc., realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 proc. oraz realny wzrost inwestycji o 10,0 proc.

Po tym, jak dane o wzroście PKB za II kwartał tego roku okazały się lepsze od oczekiwań (5,8% wobec 5,5%), Ministerstwo Finansów podtrzymało prognozę, według której PKB wzrośnie w całym 2008 roku o 5,5 proc. wobec 6,6 proc. rok wcześniej.

Tagi: budżet, wiadomości, gospodarka, polityka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz