Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd przyjął zasady polityki energetycznej

0
Podziel się

Celem Polski na najbliższe lata jest utrzymanie dominującej roli zasobów własnych w miksie energetycznym, co oznacza stawianie na węgiel i zwiększanie znaczenia gazu.

Rząd przyjął zasady polityki energetycznej
(ajok/cc/flickr)
bErUCDxN

Celem Polski na najbliższe lata jest utrzymanie dominującej roli zasobów własnych w miksie energetycznym, co oznacza stawianie na węgiel i zwiększanie znaczenia gazu - w tym i łupkowego, a także planowany udział energii z elektrowni jądrowej.

aktualizacja: 11:02

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia, rząd przyjął informację na temat realizacji polityki energetycznej do 2030 roku. Dokument zakłada, że dominującym paliwem energetycznym pozostanie węgiel. Coraz większa będzie jednak rola gazu, w tym także łupkowego.

bErUCDxP

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe - tzw. _ 3x20 proc. _, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. całkowitego zużycia energii w UE.

W trakcie spotkania ministrów z premierem przyjęto również informację na temat realizacji zaleceń Rady UE w ramach Semestru Europejskiego 2013. Semestr Europejski to cykl, podczas którego koordynuje się politykę gospodarczą i fiskalną w UE. Jego najważniejsza część przypada na pierwszych sześć miesięcy w roku.

Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. Dzięki temu semestr ma zapewnić zdrowe finanse publiczne, sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, zapobiegać nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE.

Rada Ministrów podjęła również uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego _ Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego _, przedłożoną przez ministra rolnictwa. Trzecia już edycja programu ma objąć lata 2014-18. Program dotyczy m.in. kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego, oceny występowania chorób odzwierzęcych oraz szkoleń dla Inspekcji Weterynaryjnej.

bErUCDxV

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu rząd miał zająć się unijnym budżetem na lata 2014 - 2020. Minister Elżbieta Bieńkowska na antenie radiowej Jedynki powiedziała, że projekt choć jest gotowy, będzie przyjęty i przedstawiony 7 stycznia 2014 roku.

Czytaj więcej w Money.pl

bErUCDyq
energetyka
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)