Notowania

rpp
06.01.2010 18:52

Sejmowa komisja finansów pozytywnie o kandydatach do RPP

W piątek Sejm wybierze dwóch spośród nich.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

*Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała czterech kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej. W piątek Sejm wybierze dwóch spośród nich. *

Podczas środowego posiedzenia posłowie Komisji Finansów Publicznych pytali kandydatów m.in. o opinie na temat wejścia Polski do strefy euro.

Zdaniem Bratkowskiego, obecnie nie można kategorycznie powiedzieć, w którym dokładnie momencie Polska będzie mogła wejść do strefy euro. Według niego przyjęcie wspólnej waluty będzie korzystne dla gospodarki.

_ - Generalnie uważam, że jednak wejście spowoduje, iż wzrost gospodarczy w Polsce będzie mógł być wyższy. Choć trudno powiedzieć, jak wysoki on będzie, to na pewno będzie o kilka dziesiątych punktu procentowego wyższy, niż gdyby Polska nie weszła. Oczywiście mówię o wzroście w średnim czy w długim okresie _ - powiedział .

Platforma w porozumieniu z PSL zgłosiła Elżbietę Chojnę-Duch i Andrzeja Bratkowskiego. Klub Lewicy wybrał prof. Krzysztofa Jajugę, a PiS prof. Andrzeja Kaźmierczaka.
Zdaniem Elżbiety Chojny-Duch, _ przystąpienie do ERM2 i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym terminie, ale najkorzystniejszym z punktu widzenia polskiej gospodarki _. Dodała, że będzie to uwarunkowane różnymi czynnikami, jak choćby koniecznością spełniania kryteriów z Maastricht. Według niej, _ ogromnym wyzwaniem _ będzie spełnienie kryterium długu i deficytu budżetowego (dług nie może przekroczyć 60 proc. PKB, a deficyt sektora finansów publicznych - 3 proc.).

Dodała, że kurs wymiany złotego na euro jest _ bardzo newralgicznym tematem _ i zajmuje się tym bardzo wąska grupa osób w Ministerstwie Finansów. _ _

Krzysztof Jajuga zaznaczył, że od złożenia przez Polskę wniosku o przystąpienie do ERM2 (systemu, w którym kurs waluty jest sztywno związany z euro) do przystąpienia do strefy euro mija trzy lata. _ - Gospodarka musi być na tyle silna, żeby absorbować wszystkie szoki, które będą w tym czasie, a także ewentualność tzw. ataku spekulacyjnego (na złotego) _ - powiedział.

Przypomniał zmianę kursu złotego od października 2008 r. do lutego 2009 r., kiedy euro kosztowało od 3,2 zł do 4,9 zł. _ - To był kryzys, ale uważam, że przy obecnej sytuacji i rynkach, jakie są, tego typu wydarzenia, może nie na taką skalę, będą coraz częściej. Musimy się liczyć z ryzykiem systemowym, musimy się uczyć zarządzać kryzysem _ - zwrócił uwagę.

W piątek Sejm ma wybrać w głosowaniu dwóch nowych członków RPP. Kadencja dwóch członków obecnej Rady, wybieranych przez Sejm, upływa 9 stycznia 2010 r., a trzeciego - 7 lutego 2010 r. Trzecim kandydatem PO i PSL ma być posłanka Platformy prof. Anna Zielińska-Głębocka.
Kaźmierczak wyraził opinię, że decyzja o przystąpieniu do strefy euro nie powinna być celem samym w sobie, ale elementem polityki ogólnogospodarczej. _ - W tym sensie przystąpienie do strefy euro powinno spowodować podniesienie poziomu życia i przyspieszenie wzrostu gospodarczego _ - powiedział. Zaznaczył, że spełnienie kryteriów przyjęcia unijnej waluty będzie się wiązało z określonymi kosztami.

_ - Mam tu na myśli drastyczne obniżenie deficytu budżetowego i zadłużenia sektora publicznego. Zmniejszenie deficytu, czyli bądź obniżanie wydatków publicznych, bądź podnoszenie podatków będzie ciężarem dla społeczeństwa. Z tym kosztem musimy się liczyć _ - ostrzegł. Dodał, że zbyt szybkie tempo obniżenia deficytu może prowadzić do zapaści gospodarczej.

* [ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )
Tagi: rpp, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz