Notowania

bfg
03.02.2017 07:49

Wielkopolska SKOK zbankrutowała. Klienci mieli tam 300 mln zł depozytów

Kolejny SKOK zawieszony i szykowany do bankructwa. W piątek Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała, o wstrzymaniu działalności Wielkopolskiej SKOK. Urząd wystąpił też z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Klienci stracić mogą nawet 300 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stanislaw Kowalczuk/East News.)

Kolejny SKOK ogłasza bankructwo. W piątek Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała, o wstrzymaniu działalności Wielkopolskiej SKOK. Urząd wystąpił też z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Klienci trzymali w niej 300 mln zł.

Decyzję o zawieszeniu podjęto jednogłośnie. Jak argumentowano, aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. W maju zeszłego roku KNF ustanowiła w Kasie zarządcę komisarycznego.

"Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w listopadzie 2016 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Wielkopolska SKOK posiadała na dzień 17 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości -62 585 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie -8,68%, co oznacza głęboką niewypłacalność." - czytamy w komunikacie KNF.

Jak dodano, 18 listopada 2016 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała Wielkopolską SKOK i KNF o odmowie udzielenia pomocy stabilizacyjnej, czyli pozwalającej Kasie na utrzymanie relacji funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1% i przeprowadzenie samodzielnej sanacji.

"Dodatkowo pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. 3 lutego 2017 r. 2 Kasa Krajowa odmówiła udzielenia pomocy stabilizacyjnej w formie objęcia udziałów. Wobec odmowy udzielenia pomocy przez Kasę Krajową, KNF – realizując normę kompetencyjną wynikającą z ustawy o skok, w celu wyjaśnienia możliwości podjęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych Wielkopolskiej SKOK, wszczęła postępowanie administracyjne w celu zbadania możliwości jej przejęcia przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową" - podaje urząd.

Żadna z kas nie była jednak w stanie przejąć swojego wielkopolskiego odpowiednika. KNF próbowała więc zachęć do przejęcia SKOK Wielkopolska przez bank. Do urzędu nie zgłosił się żaden chętny.

- "KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością Wielkopolskiej SKOK oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej Wielkopolskiej SKOK pozwalających 3 na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak dodano, według sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 r., Wielkopolska SKOK posiadała fundusze własne w wysokości -68 584 tys. zł i wykazywała bieżący wynik finansowy w wysokości -71 043 tys. zł. Poza tym miała niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 037 tys. zł.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89,79 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 741 tys. zł.

- W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy - podaje KNF.

Jak dodano, klienci mogą się zgłaszać do BFG o wypłatę środków gwarantowanych. Fundusz ma na to 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. KNF przypomina, że w całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Tagi: bfg, wiadomości, waluty, gospodarka, pieniądze, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
03-02-2017

DARAMBER GOLD , PRZY SKOKACH TO MAŁY PIKUŚ .... A TAKI TO PIS SPRAWIEDLIWY

03-02-2017

dccA szef SKOKÓW siedzi sobie w sejmie w ławieposłów PIS.

03-02-2017

grzebanPiS i PO to dwie organizacje przestępcze konkurujące ze sobą a Polacy muszą za to płacić-obudzcie się ludzie póki nie jest za póżno

Rozwiń komentarze (284)