Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sondaż społeczny. Przeważa pesymizm

0
Podziel się:

Dwie trzecie ankietowanych (66 proc., od czerwca spadek o 2 pkt proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, prawie jedna piąta zaś (18 proc., wzrost o 2 pkt) wyraża przeciwną opinię.

Sondaż społeczny. Przeważa pesymizm
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bEIGMxCd

W lipcu nastąpiła nieznaczna poprawa nastrojów społecznych - Polacy lepiej oceniają m.in. poziom życia swoich rodzin. Nadal jednak przeważają nastroje pesymistyczne - 66 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - wynika z sondażu CBOS.

Pracownia zauważa, że początek wakacji przyniósł pewną poprawę nastrojów społecznych, wyrażającą się przede wszystkim lepszymi ocenami poziomu życia badanych i ich rodzin, wzrostem poczucia stabilności zatrudnienia, polepszeniem opinii o sytuacji w zakładach pracy, a także większym optymizmem w przewidywaniach dotyczących kondycji zakładów pracy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Cały czas jednak dwie trzecie ankietowanych (66 proc., od czerwca spadek o 2 pkt proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, prawie jedna piąta zaś (18 proc., wzrost o 2 pkt) wyraża przeciwną opinię.

bEIGMxCf

W porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie przybyło badanych negatywnie oceniających sytuację polityczną w Polsce (z 52 proc. do 55 proc.), ubyło tych, którzy określają ją jako przeciętną (z 34 proc. do 31 proc.), a odsetek osób zadowolonych z jakości życia politycznego w kraju w zasadzie się nie zmienił (8 proc.).

W ciągu ostatnich czterech tygodni minimalnie spadła liczba krytycznych ocen sytuacji gospodarczej w Polsce. Obecnie 44 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt) uważa, że jest ona zła, ponad jedna trzecia (36 proc., wzrost o 2 pkt) - że przeciętna, a co siódmy respondent (14 proc.) określa stan gospodarki jako dobry.

Od czerwca poprawiły się też oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Zwiększył się odsetek osób twierdzących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (o 5 pkt, do 45 proc.), a zmniejszyły odsetki tych, które uważają, że przeciętnie (o 3 pkt, do 42 proc.) lub źle (o 2 pkt, do 13 proc.).

CBOS wskazuje, że niezależnie od lepszych ocen jakości życia - być może związanych z początkiem wakacji i okresem urlopowym - w lipcu odnotowujemy nieznaczne pogorszenie się ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Minimalnie przybyło respondentów określających je jako złe (o 3 pkt, do 16 proc.), a ubyło tych, którzy oceniają je dobrze (o 2 pkt, do 40 proc.). Nadal największa grupa badanych (44 proc.) postrzega warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako przeciętne.

bEIGMxCl

W lipcu poprawiły się, po czerwcowym pogorszeniu, oceny sytuacji w zakładach pracy respondentów - zauważa sondażownia. Obecnie co drugi pracujący pozytywnie ocenia kondycję swego zakładu pracy (51 proc., wzrost o 7 pkt), co siódmy negatywnie (14 proc., spadek o 6 pkt), a co trzeci uważa, że jest ona przeciętna (32 proc.).

W kwestii prognoz rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku zwiększyły się odsetki osób zarówno uważających, że się ona poprawi (z 9 proc. do 12 proc.), jak i tych, które sądzą, że się pogorszy (z 31 proc. do 33 proc.). Jednocześnie zmniejszyła się grupa badanych twierdzących, że w tym zakresie nic się nie zmieni (o 4 pkt, do 48 proc.).

Ponadto w lipcu nieznacznie wzrósł pesymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej w Polsce; prognozy stanu polskiej gospodarki były minimalnie lepsze niż przed miesiącem; nie zmieniły się znacząco przewidywania dotyczące poziomu życia; nieco lepsze niż przed miesiącem są prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy, a oceny poczucia zagrożenia bezrobociem, po czerwcowym wzroście, powróciły do poziomu z maja.

Badanie _ Aktualne problemy i wydarzenia _ przeprowadzono w dniach 4-11 lipca 2013 roku, na liczącej 1005 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

bEIGMxCG
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)