Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sprostowanie Ministerstwa Finansów

0
Podziel się

W treści, jak również w samym tytule artykułu Wyliczyli dług publiczny w 2010. O włos od progu! zamieszczonym 21.10 br. na portalu Money.pl pojawiła się nieprawdziwa sugestia, jakoby relacja długu publicznego do PKB w 2010 r. niemalże przekroczyła próg 55%.

bDzNOMgl

W treści, jak również w samym tytule artykułu _ Wyliczyli dług publiczny w 2010. O włos od progu! _ zamieszczonym 21.10 br. na portalu Money.pl pojawiła się nieprawdziwa sugestia, jakoby relacja długu publicznego do PKB w 2010 r. niemalże przekroczyła próg 55%.

Błąd autorów artykułu wynika z pomylenia dwóch różnych definicji długu publicznego. Dane publikowane przez GUS, zgodnie z którymi dług wyniósł 776,8 mld zł, tj. 54,9 proc. PKB dotyczą długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. długu publicznego wg definicji UE.

Oznacza to, że Polska była jednym z 13 spośród 27 państw UE, których dług publiczny znajdował się poniżej 60%, tj. kryterium z Maastricht. Tymczasem zapisane w ustawie o finansach publicznych procedury ostrożnościowe, do których odnoszą się progi 50%, 55% i 60% PKB dotyczą kategorii państwowego długu publicznego, tj. zadłużenia sektora finansów publicznych zdefiniowanego w ustawie o finansach publicznych.

bDzNOMgn

Na koniec 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł 747,9 mld zł, tj. 52,8% PKB. Poziom 52,8% PKB trudno ocenić jako _ o włos _ od progu 55%, gdyż relację państwowego długu publicznego od progu 55% na koniec 2010 r. dzieliło, bagatela, 31 mld zł.

bDzNOMgO
wiadomości
kraj
gospodarka
KOMENTARZE
(0)