Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Bartosz Wawryszuk
|

To jest policzek dla Tuska. Nie zrobił nic! - Tuskometr

0
Podziel się:

Premier przedstawi dzisiaj drugie expose, a nie zrealizował jeszcze wszystkich zapowiedzi z pierwszego. Oto podsumowanie pracy rządu.

To jest policzek dla Tuska. Nie zrobił nic! - Tuskometr
bFfHCnmd

Dzisiaj Donald Tusk przedstawia w Sejmie plany rządu na kolejne trzy lata. Premier pozwala sobie na drugie expose, a przecież nie zrealizował jeszcze planów z pierwszego. Co więcej, * *Money.pl przypomina specjalnym wskaźnikiem zrealizowanych obietnic premiera, że jak na razie rząd spowolnił tempo wdrażania zapowiedzi wygłoszonych przed niespełna rokiem. Jest więc daleko od celów ustanowionych na początku kadencji.

Premier już we wtorek zdradził, że będzie mówił m.in. o zmianach dotyczących emerytur górniczych, podatku dochodowym dla rolników, polityce prorodzinnej, deregulacji i walce o korzystny dla Polski budżet UE na lata 2014-2020. Znakomita większość z tych spraw to reformy, których gabinet do tej pory jeszcze nie zrealizował.

Pokazuje to dokładnie Tuskometr - czyli specjalny indeks Money.pl. W porównaniu z poprzednim badaniemz sierpnia tego roku nie drgnął i wciąż jest na poziomie 21,5 proc.

bFfHCnmf

Ta sytuacja może się jednak zmienić w nadchodzących miesiącach, ponieważ rząd będzie dążył choćby do tego, żeby zatwierdzić zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt nowelizacji ustawy o PIT jest już w parlamencie, podobnie jak nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakładająca zmiany w zasadach przyznawania becikowego.

Tuskometr sposób na obiektywną ocenę rządu

Tworząc Tuskometr, przyjęliśmy, że cele rządu będą oceniane w zależności od wpływu na życie Polaków. Zmiany w przepisach dotyczących PIT, które odczuje większość obywateli, mają fundamentalny charakter, dlatego pod względem wagi procentowej stoją wyżej, niż np. reformy w emeryturach górniczych, które dotyczą tylko jednej grupy zawodowej. Skutki obu zmian będą też inne dla budżetu państwa.

Cele przedstawione w expose Donalda Tuska pogrupowaliśmy w pięciu kategoriach, które naszym zdaniem odpowiadają najważniejszym sferom funkcjonowania państwa (każda z nich warta jest 20 procent). Jak dotąd premierowi udało się osiągnąć dobre wyniki w sferze systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych (14 proc.) Z kolei na polu administracji i prawa rząd nie może się jeszcze niczym pochwalić. Jeśli gabinet PO-PSL zdoła przeprowadzić wszystkie reformy i zmiany - zrealizuje plan w 100 procentach. Badanie Money.pl przeprowadza cyklicznie.

bFfHCnml

Punkty procentowe za realizację zapowiedzi z expose przyznajemy dopiero wtedy, gdy dana reforma została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną gwarantującą jej wejście w życie. Samo przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane. Taki jest więc rezultat po jedenastu miesiącach od expose Tuska:

| Zobacz, co zrobił rząd przez 11 miesięcy | | |
| --- | --- | --- |
| Reforma | Zapowiedzi z expose premiera | Wykonanie: 21,5 proc. |
| Podatki | | 3 proc. |
| Zmiany w uldze prorodzinnej

ArtisticCaptures/iStockphoto | Ulga prorodzinna zostanie odebrana rodzinom z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tys. zł - rząd na początku lipca podniósł wysokość progu dochodów, który według pierwotnego projektu wynosił 85 528 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej 112 tys. zł - ulga pozostanie bez zmian. Rodzice z dwójką dzieci, będą mogli - tak samo jak do tej pory - odliczyć od podatku po 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Natomiast ulga na trzecie dziecko w rodzinie będzie podwyższona o 50 proc. do 1668,06 zł. Czwarte i każde kolejne dziecko da prawo do skorzystania z ulgi wyższej o 100 proc. - czyli 2224,08 zł. | Projekt zmian w ustawie o PIT przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, gdzie odbyły się już dwa czytania, po których nowelizacja trafiła do komisji. |
| Likwidacja ulgi internetowej | Donald Tusk zapowiedział likwidację ulgi internetowej, ponieważ jej znaczenie społeczne maleje ze względu na rozwój usług internetowych. W ubiegłym roku skorzystały z niej niemal 4 mln osób (16 proc. ogółu podatników), które odliczyły łącznie od przychodu 2,278 mld zł, płacąc dzięki temu podatki niższe o około 400 mln zł. Likwidacja tej ulgi sprawi, że podatek osoby korzystającej dotychczas z maksymalnego odpisu, wzrośnie rocznie o około 136 zł. | Projekt zmian w ustawie o PIT przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, gdzie odbyły się już dwa czytania, po których nowelizacja trafiła do komisji. |
| Ograniczenie przywileju podatkowego twórców | Według deklaracji premiera, część twórców straci przywilej polegający na 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, co zwiększa kwotę, jaką otrzymują na rękę. Dotyczyć to będzie jednak tylko tych, których dochód przekroczy 85 528 zł. | Projekt zmian w ustawie o PIT przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, gdzie odbyły się już dwa czytania, po których nowelizacja trafiła do komisji. |
| Opodatkowanie lokat antybelkowych | Uszczelnienie zasady pobierania podatku od zysków kapitałowych. Chodzi o tzw.lokaty antybelkowe, które ze względu na dotychczas obowiązującą metodę liczenia podstawy opodatkowania pozwalały uniknąć płacenia daniny fiskusowi. | Weszło w życie 31 marca. Resort finansów szacuje, że przychody państwa z tego tytułu wynosić będą około 380 mln zł rocznie. |
| Likwidacja podatku rolnego | Premier zapowiedział likwidację podatku rolnego oraz wprowadzenie w jego miejsce podatku dochodowego dla rolników. Rząd zakłada objęcie podatkiem dochodów z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym. | Trwa przygotowanie projektu ustawy o podatku rolnym. |
| Emerytury i ubezpieczenia społeczne | | 14 proc. |
| Zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego

bFfHCnmm

Creatista/Dreamstime | Kobiety i mężczyźni mają dłużej pracować - do 67. roku życia. Rząd planuje, by zmiany w systemie zaczęły wchodzić w życie stopniowo od przyszłego roku. W przypadku mężczyzn podnoszenie wieku emerytalnego miałyby się zakończyć w 2020 r., w przypadku kobiet - w 2040 r. Reforma systemu emerytalnego ma zapewnić bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego) oraz zniwelować skutki zmian demograficznych w nadchodzących dziesięcioleciach. | 1 czerwca prezydent prezydent podpisał ustawę emerytalną. Nowe przepisy wejdą wżycie 1 stycznia 2013 r. |
| Zmiany w emeryturach mundurowych | Wiek emerytalny dla policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy: BOR, CBA, ABW, wywiadu i kontrwywiadu, straży więziennej, a także strażaków i pograniczników ma być wydłużony do 55 lat, a minimalny staż służby - do 25 lat. Aby dostać emeryturę będzie trzeba mieć zarówno wiek jak i staż służby. Jej wysokość zależała będzie od zarobków z trzech kolejnych lat wybranych przez funkcjonariusza lub żołnierza (nie od wysokości ostatniej pensji jak obecnie). Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym. Emerytury mundurowe nadal będą wypłacane z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu. Zmiany będą dotyczyły tylko tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. | Prezydent podpisał 6 czerwca ustawę wprowadzającą wyższy wiek emerytalny dla służb mundurowych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. |
| Księża i sędziowie w powszechnym systemie emerytalnym | W expose premier zapowiedział też, że duchowni zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. - _ Jak będzie to konieczne zastanowimy się nad likwidacją Funduszu Kościelnego _ - zadeklarował premier. Rząd planował także w połowie 2012 roku zmienić zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. | Trwa przygotowanie założeń ustawy o Funduszu Kościelnym . |
| Zmiany w emeryturach górniczych | Reforma ma dotyczyć zasad nabywania uprawnień do emerytur - przywileje będą przysługiwać wyłącznie górnikom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu. | Trwają prace koncepcyjne. |
| Podwyższenie składki rentowej | Podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe. Zmniejszy to deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 13 miliardów złotych rocznie i ograniczy narastanie długu publicznego. | Zmiana stawki rentowej weszła w życie 1 lutego. |
| Składka zdrowotna dla rolników | Rolnicy, których gospodarstwa przekraczają 6 ha będą musieli płacić składki zdrowotne. To reakcja rządu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. | Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników weszła w życie 1 lutego. Za rolników mających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa. Ci, którzy mają gospodarstwa od 6 do 15 ha - płacą składkę 18 zł, a powyżej 15 ha - 36 zł. |
| Waloryzacja kwotowa emerytur i rent | Nowe zasady waloryzacji mają pomóc najuboższym emerytom i rencistom i zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. | Prezydent podpisał ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo tego, waloryzacja rent i emerytur weszła 1 marca. |
| Prawo | | 0 proc. |
| Deregulacja zawodów Ene/Dreamstime | W expose premier zapowiedział uwolnienie od wszelkich regulacji co najmniej połowę zawodów, które są objęte licencjami i limitami, a tych w Polsce jest obecnie 380. Ogółem zderegulowanych ma być około 200 zawodów, a otwarcie dostępu do wielu z nich ma wpłynąć ożywczo na rynek pracy. Zdaniem rządu wymusi bowiem konkurencję, a co za tym idzie lepsze ceny, oraz doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy. Szczególnie będzie to dotyczyło młodych ludzi, którzy mają problem ze zdobyciem zatrudnienia w zawodzie. | Projekt ustaw regulujących wykonywanie 50 zawodów został przyjęty przez rząd 25 września i czeka na skierowanie do Sejmu. |
| Krótsze rozprawy w sądach | Premier zapowiedział, że zmiany w przepisach (m.in.. Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania skarbowego) mają przyspieszyć procesy sądowe o jedną trzecią. Sądy będą mogły orzekać jednoosobowo (także drugiej instancji). Możliwe będzie wydanie wyroku bez rozprawy, jeżeli taki wniosek zgłosi oskarżony. Wnioskowanie o skazanie bez rozprawy rozszerzono na wszystkie występki. Dobrowolne poddanie się karze będzie obejmować wszystkie przestępstwa, również najcięższe. | Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego. Trwa przygotowanie projektu zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym skarbowym. Przyjęte rozwiązania przewidują wyeliminowanie i skrócenie niektórych procedur sądowych oraz rezygnację z prowadzenia kosztownych dla Skarbu Państwa przesłuchań świadków i powoływania biegłych. |
| Deregulacja zawodu radcy prawnego i adwokata | Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata i skrócić terminy postępowań. Ma dojść również do zrównania uprawnienia adwokatów i radców. | Projekt ustaw regulujących wykonywanie 50 zawodów został przyjęty przez rząd 25 września i czeka na skierowanie do Sejmu. |
| Administracja | | 0 proc. |
| Ułatwienia dla przedsiębiorców

endopack/iStockphoto | Rozwiązania, o których mówił premier w expose, mają także zmniejszyć obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszyć koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców. Zmiany w prawie m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o KRS mają usprawnić procedurę rejestracji firm i skrócić czas nadawania NIP osobom prawnym. | Rząd przyjął 14 sierpnia projekt przepisów skracających nadanie NIP firmie z 14 do 3 dni. ( października Rada Ministrów zatwierdziła zmianę m.in. rozliczania VAT tzw. metodą kasową, zgodnie z którą podatek odprowadza się dopiero wtedy, gdy kontrahent zapłaci fakturę za towar lub wykonaną usługę (zniesiony zostanie termin 90 dni dla podatników o obrotach do 1,2 mln euro). |
| Szybsze pozwolenie na budowę | Donald Tusk deklarował też zmiany w Prawie budowlanym, które mają zaowocować skróceniem czasu wydawania pozwolenia na budowę do 60 dni w przypadku małych inwestycji i 100 dni - w przypadku dużych. W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. | Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych. |
| E-administracja | Premier zapowiedział usprawnienie pracy administracji przez wykorzystanie najnowocześniejszych technik informatycznych. | Trwa przygotowanie pakietu projektów ustaw dotyczących e-administracji m.in.: ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych. |
| Finanse publiczne | | 4,5 proc. |
| Obniżenie długu publicznego i nadmiernego deficytu

bFfHCnmn

Amaxim/Dreamstime | Do końca 2012 roku premier chce wyprowadzić Polskę z nadmiernego deficytu, tak by osiągnął on pułap 3 proc PKB. Dług publiczny w tym roku rząd chce sprowadzić do poziomu 52 proc. PKB, a w 2015 r. - do 47 proc. To wszystko uda się zrobić, ale kosztem cięć, które dotkną wszystkich obywateli. Do końca kadencji deficyt sektora finansów publicznych ma spaść jeszcze bardziej i wynieść 1 proc. PKB. | Czy zamierzenia rządu dojdą do skutku przekonamy się najwcześniej na początku przyszłego roku, kiedy znane będą wyniki za 2012 r. Rząd nie rozpatrzył jeszcze nowelizacji ustawy o finansach publicznych i innych ustaw, które ograniczą przyrost długu i deficytu samorządów oraz pozwolą na wprowadzenie reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych. |
| Zmiany w becikowym | Rząd zamierza wprowadzić kryterium dochodowe, które będzie warunkować wypłatę becikowego. Będzie przysługiwało tylko rodzinom, których dochód nie przekracza 85 tysięcy złotych rocznie. Nowe zasady mają wejść w życie w 2013 r. | Projekt został zatwierdzony przez rząd i uchwalony po wniesieniu poprawek przez Sejm. Senat na początku października wniósł kolejne poprawki. |
| Podwyżki dla mundurowych | Premier obiecał w expose po 300 zł brutto podwyżki od 1 lipca dla wszystkich policjantów i żołnierzy. Zapowiedź ta wywołała falę protestów innych służb mundurowych, które uznały to za niesprawiedliwe. Podwyżka dla policjantów pochłonie w tym roku 202 mln zł. | Rozporządzenia umożliwiające wypłatę podwyżek policjantom rząd przyjął 3 kwietnia. Rozporządzenie zatwierdzające podwyżkę dla żołnierzy szefowie MON i MSW podpisali w drugiej połowie czerwca. |
| Podatki od kopalin i surowców | Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa takich m.in.: jak miedź, srebro, węglowodory (w tym gaz łupkowy). Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł. | Prezydent podpisał 27 marca ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia. Projekt ustawy Prawo o wydobywaniu węglowodorów, wprowadzający podatek z tego tytułu jest w trakcie opracowywania. |

Drugie expose, czyli odgrzewane kotlety Tuska Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

bFfHCnmo
Czytaj więcej w Money.pl
Koniec mataczenia z VAT-em. Tusk uderzy w wiele firm Premier zapowiada zmiany w podatkach dla przedsiębiorców. Zapytaliśmy o to ekspertów.
Tusk znów obiecuje cuda. Uwierzymy jeszcze raz? O tym, jak potężną moc sprawczą mają nad Wisłą sondaże pisze Bartłomiej Dwornik.
Opór Rostowskiego trzeba przełamać z pomocą opozycji Poseł PSL krytykuje ministra finansów i liczy na zmianę postawy premiera.
bFfHCnmG
podatki
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)