Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
koniunktura
04.08.2004 09:34

Trzeci kwartał będzie gorszy

Wzrost w III kwartale utrzyma się na wysokim poziomie, chociaż będzie on niższy niż w II kwartale - wynika z badań koniunktury w III kwartale przeprowadzonych przez NBP wśród przedsiębiorców.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W III kw 2004 roku powinna utrzymać się dobra koniunktura. Należy jednak oczekiwać wolniejszego tempa wzrostu niż w II kw., co jest przede wszystkim efektem działania czynników sezonowych" - napisał NBP.

Indeks koniunktury NBP utrzymuje się na poziomie wyższym od 50, co oznacza dobrą koniunkturę, ale z tendencją malejącą w stosunku do poprzedniego kwartału.

Z badań NBP wynika, że nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw.

"Wskazują na to zarówno subiektywne opinie ankietowanych przedsiębiorców, jak i wzrost odsetka respondentów deklarujących brak poważnych problemów hamujących rozwój firmy, poprawa płynności, poprawa zdolności do obsługi zadłużenia wobec banków i pozostałych podmiotów gospodarczych. Zwiększyła się liczba zawieranych z eksporterami umów, przy rosnącej opłacalności sprzedaży na rynki zagraniczne" - napisał NBP w opracowaniu.

Dobry obraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw psuje jednak niewielki wzrost nad miernych zapasów.

"Nastąpił on po serii spadków i trudno jest w tej chwili ocenić, czy mamy do czynienia z przełamaniem trendu, czy też wzrost zapasów ma charakter incydentalny" - napisał NBP.

INWESTYCJE, POPYT, PODUKCJA

Z badań wynika, że w III kwartale nastąpi niewielki spadek inwestycji.

"Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw będzie nieco niższa niż w II kw. 2004, wciąż jednak można oczekiwać wyższego tempa wzrostu niż w 2003 roku. Inwestować zamierzają najczęściej duże przedsiębiorstwa oraz eksporterzy" - napisał NBP.

Z badań wynika, że nowe inwestycje planuje 31,6 proc. respondentów, o 1,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim kwartale i 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

NBP pisze, że prognozy popytu na III kwartał są nieco mniej optymistyczne niż w poprzednim kwartale, ale zjawisko to ma przede wszystkim charakter sezonowy.

W III kwartale maleć będzie również tempo wzrostu liczby nowych zamówień w stosunku do poprzedniego kwartału, ale przy dalszej, niewielkiej poprawie w relacji do analogicznego okresu 2003 roku.

Osłabnie również tempo produkcji. NBP pisze, że wskaźnik prognoz produkcji spadł o 1,1 punktu w porównaniu do II kwartału, był jednak wyższy niż w analogicznym okresie 2003 roku o 5,2 punktu.

"Słabnące od pięciu kwartałów tempo wzrostu wskaźnika i relatywnie niewielki wyhamowanie dynamiki wzrostu w stosunku do II kwartału sugeruje, że po 1 maja nasza gospodarka nie zeszła z dotychczasowej ścieżki wzrostu" - pisze NBP w opracowaniu.

Z badań wynika, że odmiennie niż to obserwowano w ciągu ostatnich trzech lat, nieco częściej zwiększać produkcję będą przedsiębiorstwa produkujące na rynek krajowy niż eksporterzy.

ZATRUDNIENIE

Dzięki poprawie sytuacji oraz sprzyjającym rozwojowi warunkom, które pojawiły się po wejściu Polski do UE, ankietowane przedsiębiorstwa zmieniły nastawienie w obszarze zatrudnienia.

"Po raz pierwszy od 1998 roku odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększyć liczbę pracowników nieznacznie przewyższył odsetek podmiotów zamierzających dokonać redukcji" - pisze NBP.

"Prognozy zatrudnienia na III kwartał poprawiły się wyraźnie, zarówno w skali kwartalnej, jak i rocznej. Po raz pierwszy więcej przedsiębiorstw prognozuje w najbliższym okresie wzrost zatrudnienia niż spadek, o prawie 3 pkt proc." - napisano w opracowaniu.

Z badań wynika, że poprawa prognoz jest nie tylko sezonowa.

"Jest bowiem dużo wyraźniejsza niż w poprzednich latach i jeszcze bardziej widoczna jest w perspektywie rocznej niż kwartalnej" - pisze NBP.

KREDYT, STOPY PROCENTOWE

Badane przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu ceny kredytu.

Z prognoz poziomu oprocentowania kredytów wynika, że w III kwartale drożeć mogą kredyty najtańsze zaś kontynuowany powinien być spadek cen najdroższych kredytów.

"Oczekiwania wzrostu stóp procentowych były bowiem silniejsze wśród największych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego, czyli w grupach tych podmiotów, które dotychczas wykorzystywały relatywnie tańsze kredyty, ale już w II kwartale doświadczyły znacznych podwyżek oprocentowania zaciągniętych kredytów długoterminowych" - pisze NBP.

Badania wśród przedsiębiorców pokazały, że niemal co drugi z respondentów przeczuwał, że w ciągu III kwartału dojdzie do podwyżek oprocentowania kredytów. Odsetek prognoz wzrostu oprocentowania wzrósł w ciągu kwartału prawie czterokrotnie i jest obecnie najwyższy w historii tych badań.

Firmy starają się redukować swoje długi i to zarówno złotowe jak i dewizowe.

W III kwartale 2004 roku obniżenie stanu zadłużenia kredytowego zaplanowało 39 proc. respondentów posiadających zadłużenie kredytowe, a 30 proc. badanych deklarowało zamiar jego zwiększenia. Zmniejszenia stanu zobowiązań dewizowych zapowiedziało 68 proc. badanych posiadających takie zobowiązania.

CENY, INFLACJA

Wśród badanych przedsiębiorstw znacznie wzrosły oczekiwania inflacyjne.

Średnia oczekiwań inflacji w ciągu 12 miesięcy wzrosła do 3,5 proc. z 2,9 proc. w poprzednim badaniu.

Z badań wynika, że ankietowane przedsiębiorstwa zamierzają zwiększyć ceny swoich wyrobów. Takie plany ma co drugie ankietowane przedsiębiorstwo wobec 45 proc. takich prognoz w poprzednim kwartale i 31 proc. rok temu. 70 proc. planowanych podwyżek będzie w mniejszym lub większym stopniu związana z wejściem Polski do UE.

KURS WALUTOWY

Badane firmy spodziewają się, że na koniec III kwartału średni kurs złotego do dolara wyniesie 3,88. W poprzednim badaniu prognozy kształtowały się na zbliżonym poziomie i wyniosły średnio 3,90 zł/USD.

Według ankietowanych firm, kurs euro na koniec III kwartału wyniesie 4,62 zł/ euro. W poprzedniej edycji średnia prognoza wyniosła 4,75 zł/eur.

Nieco inaczej kształtują się odpowiedzi jeśli chodzi o kurs przy którym eksport staje się nieopłacalny. W przypadku dolara średnia odpowiedzi wynosi 3,64 zł/USD. W przypadku euro średnia wynosi 4,12 zł za euro.

Tagi: koniunktura, firmy, gospodarka, wiadomości, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz