Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Tusk: Będziemy wydawać tylko tam gdzie to niezbędne

0
Podziel się

Budżet na 2012 rok podporządkowano cięciom. Ministrowie nie są z niego zadowoleni, ale przynajmniej oszczędzimy ludziom obniżanie płac.

Tusk: Będziemy wydawać tylko tam gdzie to niezbędne
(PAP/Grzegorz Jakubowski)
bEievvbF

Aktualizacja 15:50

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2012 rok. Chce, by w związku z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi i prezydencją, ustawa regulująca finanse państwa, została uchwalona przed wakacjami. _ Doszliśmy w rządzie do porozumienia w sprawie budżetu, będzie podporządkowany oszczędnościom _- powiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu oprócz cięć i oszczędności zapowiedział zwiększenie wydatków na naukę i edukację. _ - Wydatki na naukę wzrosną o około 9 procent, a na edukację i zarobki nauczycieli o ponad 3 procent - _zapowiedział Tusk. **

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może liczyć na wzrost funduszy na projekty badawcze o ponad miliard złotych. Przy czym ok. 400 mln będzie pochodziło z budżetu państwa a reszta ze środków unijnych. Środki na dotację projakościową mają wynieść łącznie ok. 250 mln zł.

bEievvbH

Premier przyznał, że przyjęcie projektu teraz ma związek z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

POSŁUCHAJ DONALDA TUSKA:

Donald Tusk podkreślił, że jest to ważny projekt budżetu, przyjęty w szczególnym, kryzysowym czasie, który konsoliduje finanse publiczne.

*POSŁUCHAJ DONALDA TUSKA: *

bEievvbN

Premier zapewnił, że konsolidacja budżetu nie dotknie bezpośrednio zarobków pracowników sfery publicznej, ale też ich sytuacja finansowa nie poprawi się.

*POSŁUCHAJ DONALDA TUSKA: *

_ - Rządowa propozycja budżetu nie jest może zbyt komfortowy dla Polaków, ale na pewno bezpieczny dla państwa - _ powiedział.

POSŁUCHAJ DONALDA TUSKA:


bEievvbO

Minister finansów Jacek Rostowski podkreślił, że budżet na 2012 rok jest pierwszym zaprojektowanym pod regułami nowej ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła tzw. regułę wydatkową. _ - Pula wydatków na cele niesztywne i nowe sztywne jest ograniczona: to wysokość inflacji + 1 procent, co w 2012 daje możliwość ich zwiększenia o 3,8 proc. - _mówił. Jak zapewnił, przyjęty przez rząd projekt spełnia te warunki.

POSŁUCHAJ JACKA ROSTOWSKIEGO:

Minister finansów uważa, że projekt ten jest krokiem w stronę redukcji deficytu państwowego.

_ [ ( http://static1.money.pl/i/h/223/t49375.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad;obniza;deficyt;to;bez;znaczenia,32,0,823328.html) Rząd obniża deficyt. "To bez znaczenia" - Będzie liderami w konsolidacji wydatków, jednoprocentowa reguła wydatkowa będzie dotyczyła wszystkich - _zapowiedział minister. _ Płace pracowników budżetówki, oprócz nauczycieli będą zamrożone _.

bEievvbP

Rostowski zdementował też wcześniejsze doniesienia o cięciach w MON. _ - Nie będzie żadnych oszczędności w resorcie obrony - _zadeklarował. Minister odniósł się też do zarzutów ze strony samorządów o duszeniu inwestycji poprzez narzucanie wydatkowego kagańca. _ - Chcemy by udział samorządów w oszczędnościach sięgnął 6 mld złotych. To niespełna dziesięć procent planowanych cięć w wydatkach - _ powiedział minister.

Minister zapowiedział jednocześnie wzrost wydatków na kulturę. Dodatkowe środki, ministerstwo kultury ma zagwarantowane w Wieloletnim Programie Rządowym. Będzie zwiększał budżet resortu o kwotę około 80 mln zł rocznie wkładów własnych i ok. 70 mln środków pozyskanych z zewnątrz.

Wczoraj wieczorem odbyło się nieformalne spotkanie ws. projektu budżetu wszystkich ministrów z udziałem premiera. Ministrowie mieli się na nim zająć uwagami poszczególnych resortów do oszczędności proponowanych przez ministra finansów w projekcie.

bEievvbQ

Dochody wyniosą 292,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 327,7 mld zł. Deficyt nie przekroczy 35 mld zł.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. rząd przyjął założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost przeciętnego zatrudnienia o 1,3 proc., realny wzrost PKB o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 proc., wzrost spożycia ogółem o 3 proc., a realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 2,9 proc.

Projekt rządu uwzględnia również budżet środków europejskich. Dochody z tego tytułu mają wynieść ponad 72,57 mld zł, a wydatki ponad 77,1 mld zł. Planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść w 2012 r. 10 mld zł.

W 2012 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT: wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. W przypadku CIT ten udział pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86 proc.

Rząd podał, że dochody podatkowe wyniosą w 2012 roku 269,4 mld zł, i będą o 8,9 proc. nominalnie większe niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT - 132,5 mld zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.), akcyza - 63,5 mld zł (wzrost o 8,1 proc.), CIT - 29,6 mld zł (wzrost o 19,4 proc.), PIT - 42,4 mld zł (wzrost o 9,6 proc.).

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to: zmiany podatku akcyzowego na węgiel i koks; korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej; zmiany w ordynacji podatkowej (dotyczące tzw. podatku Belki); wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc.; wzrost VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce do 23 proc.

Natomiast dochody niepodatkowe wyniosą w 2012 roku ponad 21,5 mld zł. Złożą się na nie m.in.: dochody z cła - 1,8 mld zł, dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku - 2,2 mld zł, opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe - 15,2 mld zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 2,4 mld zł, dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi - 1,8 mld zł.

Do ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. wykorzystano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 2,2 proc. od września 2012 r.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Limit wydatków budżetowych na 2012 r. jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r. Na wydatki złożą się m.in.: dotacje i subwencje - 155,1 mld zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23,3 mld zł; wydatki bieżące jednostek budżetowych - 60,8 mld zł, wydatki majątkowe - 14,9 mld zł; obsługa długu Skarbu Państwa - 43,8 mld zł; środki własne UE - 16,7 mld zł; współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 13,1 mld zł;

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,6 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13,4 proc.). Ponadto w 2012 r. realizowanych będzie 55 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5,9 mld zł.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/72/t136008.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dziura;w;kasie;panstwa;siegnie;35;mld;znamy;zalozenia;budzetowe;na;2012;rok,203,0,822987.html) Dziura w kasie państwa sięgnie 35 mld. Znamy założenia budżetowe na 2012 rok Wpływy z prywatyzacji będą o 5 mld złotych niższe niż w tym roku. Bezrobocie nie spadnie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/161/t134817.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dyskusja;o;budzecie;jest;polityczna,116,0,811636.html) "Dyskusja o budżecie jest polityczna" Robert Gwiazdowski przypomina, że budżet uchwalony teraz będzie można zmienić.
bEievvci
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)