Notowania

działalność uokik
21.10.2011 19:36

UOKiK górą w sporze z Millennium. Bank godził w interes klientów

Bank wykorzystywał w umowach zapisy, które godziły w interes klientów. Zobacz jakie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Sześć klauzul, stosowanych przez bank Millennium, a zakwestionowanych przez UOKiK, jest już prawomocnie uznanych za niedozwolone. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu antymonopolowego w tej sprawie - podał Urząd. Dwa z tych zapisów dotyczą spreadów.

UOKiK podkreślił, że wyrok ten oznacza, iż zakwestionowane przepisy trafią do Rejestru klauzul niedozwolonych, a ich stosowanie we wzorcach umów będzie zabronione przez wszystkie instytucje finansowe pod groźbą nałożenia przez Urząd kary, sięgającej 10 proc. przychodu z roku poprzedzającego taką decyzję.

Dwie z uznanych za zabronione klauzul dotyczyły niejasnych kryteriów obliczania kursu walut, stosowanych w przypadku rozliczania kredytów indeksowanych w stosunku do waluty obcej, tzw. spreadów walutowych. Umowy odsyłały kredytobiorców do kursów ogłaszanych w tabelach walut obcych banku, bez dokładnego sprecyzowania, na jakich zasadach bank ustala ogłaszane w nich kursy.

Jak podkreślił UOKiK, sąd podzielił jego stanowisko, że nie precyzując sposobu ustalania kursu walut bank może dowolnie ustalać jego wysokość, niekoniecznie w oparciu o obiektywne kryteria, a to godzi w dobre obyczaje i rażąco narusza interesy konsumentów.

Kolejne postanowienie uznane za niedozwolone dotyczy nieprecyzyjnego określenia sytuacji, w której bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu i zlecania badania stanu prawnego oraz określenia na koszt konsumenta wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Jak podkreślił Urząd, w takim przypadku konsument nie jest w stanie określić, kiedy bank może wystąpić z takim żądaniem.

W innych zakwestionowanych klauzulach bank nieprecyzyjnie określa możliwość zmiany regulaminu świadczenia usług oraz cennika. Zgodnie z zarzutami UOKiK, wymieniane tam przesłanki, np. zmiana poziomu inflacji czy wprowadzenie nowych przepisów prawnych, dają bankowi możliwość modyfikacji warunków umowy w dowolnie wybranym momencie.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że wyrok o uznaniu klauzul banku Millennium za niedozwolone jest prawomocny. Po wpisaniu postanowień do Rejestru klauzul niedozwolonych zabronione będzie ich stosowanie we wzorcach umów przez wszystkie instytucje finansowe.

O wcześniejszych decyzjach UOKiK czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t14629.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/gigantyczna;kara;dla;dla;euro;banku;za;zastraszanie;dluznikow,56,0,926008.html) Polski bank ukarany za gangsterskie metody Wywierali presję psychiczną - uznał UOKiK. Nałożył ponad 1,2 mln zł kary.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t22129.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/raport;uokik;platne;telewizje;w;polsce;konkuruja;tylko;lokalnie,190,0,932542.html) Oni zdominowali rynek płatnej telewizji Najwięcej abonentów wśród dostawców płatnej telewizji w Polsce mają operatorzy platform satelitarnych - ponad 6 mln. To około 60 proc. rynku.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/33/t47393.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/milionowa;kara;dla;pkf;skarbiec;za;oklamywanie;klientow,213,0,917717.html) Opłata przygotowawcza. Jak wyrolować klienta UOKiK nałożył ponad 1,2 mln zł kary na Polską Korporację Finansową Skarbiec.
Tagi: działalność uokik, uokik, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz