Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
transakcje handlowe
10.07.2012 18:20

Ustawa dot. transakcji handlowych. Rząd przyjął założenia do projektu

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przedłożone przez resort gospodarki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Anutkate/Dreamstime.com)

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przedłożone przez resort gospodarki. Nowe przepisy mają dyscyplinować dłużników i poprawić sytuację ich wierzycieli.

Według CIR dotąd obowiązujące rozwiązania, dotyczące egzekwowania należności w transakcjach handlowych między firmami oraz między przedsiębiorcami a organami publicznymi, okazały się mało skuteczne. Większość płatności dokonywana jest długo po uzgodnionych terminach, co negatywnie wpływa na płynność finansową i rentowność przedsiębiorstw.

CIR poinformowało, że wprowadzona zostanie zasada, że terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony ustalą inny termin i nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. _ Ustalenie w umowie terminu dłuższego niż 60 dni wierzyciel będzie mógł potraktować jako opóźnienie pod warunkiem, że udowodni, iż wydłużenie terminu było rażąco nieuczciwe w okolicznościach zawarcia danej umowy. Przysługiwać mu będą wówczas odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie lub w wysokości uzgodnionej między stronami _ - podano.

Dodano, że _ przyjęto 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach miedzy przedsiębiorcami a organami publicznymi _. _ Możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty - maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, jeśli będzie to uzasadnione szczególnym charakterem lub szczególnymi elementami umowy. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie. Termin 60-dniowy jako zasada przewidziany został jedynie dla jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych (głównie szpitali) _ - wskazano.

CIR podało, że zgodnie z założeniami, do ustawy włączone zostaną przepisy, dzięki którym wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia należnej mu kwoty. _ Będzie to stała rekompensata w wysokości równoważnej 40 euro. Naliczanie rekompensaty ma następować od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach - _czytamy.

_ Rekompensata ma być naliczana bez konieczności wysłania dłużnikowi odrębnego wezwania do jej zapłaty. Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł wystąpić na drogę sądową o zwrot wszelkich należności, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności _ - poinformowano. Dodano, że przepisy projektowanej nowelizacji ustawy nie obejmą konsumentów.

Czytaj więcej o finansach w Polsce w Money.pl
Suma zaległych płatności Polaków w ubiegłym roku wzrosła o 42 procent Łączna kwota zaległych płatności Polaków pod koniec 2011 roku wyniosła 35,48 mld zł, czyli w porównaniu do 2010 roku wzrosła o 42 procent.
Rostowski zmieni zasady obliczania polskiego długu Ministerstwo Finansów zamierza ograniczyć wpływ spekulantów na polski budżet.
Dług sprzedaje się dobrze. Wierzą, że oddamy Ministerstwo Finansów po czerwcu sfinansowało około 80 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.
Tagi: transakcje handlowe, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz