Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Ustawa o OFE do Trybunału. Niekonstytucyjna?

0
Podziel się

Główne zarzuty dotyczą uchylenia przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz zmian w polityce inwestycyjnej.

Jacek Rostowski, jeden z głównych autorów zmian
Jacek Rostowski, jeden z głównych autorów zmian (Krystian Dobuszynski/REPORTER)
bEpZNLjF

Główne zarzuty dotyczą uchylenia dotychczasowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz zmian w polityce inwestycyjnej. Do Kancelarii Premiera trafił list w tej sprawie. Jego nadawcą jest minister Jacek Michałowski z Kancelarii Prezydenta.

- _ Rząd powinien dokonać pogłębionej analizy przepisów ustawy pod kątem ich zgodności z konstytucją _ - zaleca Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta w liście do Jacka Cichockiego. Jak podkreśla, już na obecnym etapie prac nad ustawą, pojawiły się opinie i uwagi dotyczące możliwych niezgodności.

W liście do Cichockiego Michałowski zwrócił uwagę, że _ wyrażane są obawy, również przez instytucje rządowe, że projektowane zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych mogą nie być zgodne z Konstytucją _.

bEpZNLjH

Jak wyjaśniono, chodzi m.in. o uchylenie dotychczasowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz poważne zmiany w polityce inwestycyjnej. Ustawa zakłada minimalny wymóg inwestycji w akcje na poziomie 75 proc. oraz zakaz inwestowania w papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa.

Michałowski przypomniał też, że _ w toku uzgodnień międzyresortowych zwracano uwagę, że przy wprowadzaniu tak głębokich zmian konieczne jest zapewnienie odpowiedniego czasu, aby adresaci zmian mogli się do nich dostosować _. W tym kontekście wskazano, że zaproponowane w ustawie vacatio legis może być niewystarczające, _ a pod znakiem zapytania może stanąć dochowanie konstytucyjnego terminu 21 dni dla prezydenta na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy _.

_ W świetle dostępnych w konsultacjach uwag różnych instytucji, w tym instytucji rządowych, zastrzeżenia natury konstytucyjnej mogą dotyczyć również mechanizmu przekazania aktywów z OFE do ZUS, a następnie ich umorzenia _ - uważa Kancelaria Prezydenta.

W liście do Cichockiego Michałowski wyraził nadzieję, że rząd _ uwzględni w dalszych pracach wymienione uwagi, a przed przesłaniem projektu ustawy do Sejmu, dokona pogłębionej analizy proponowanych przepisów pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP _.

bEpZNLjN

W ubiegłym tygodniu wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior poinformował dziennikarzy, że niewykluczone, iż projekt dotyczący zmian w systemie emerytalnym w tym tygodniu trafi na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Opublikowany na początku października przez resort pracy projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. pensji w postaci składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna. Pieniądze na subkontach w ZUS będą mogły być dziedziczone do trzech lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

Wprowadzona ma być zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze oraz naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną o połowę.

Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc).

bEpZNLjO

Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Fundusze będą miały zakaz inwestowania w skarbowe papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez Skarb Państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje; limit ma obowiązywać przez dwa lata.

Projekt przewiduje też zakaz emisji i publikacji reklam dotyczących OFE.

Czytaj więcej w Money.pl

bEpZNLki
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)