Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Więcej domieszek w paliwie. Sejm uchwalił

0
Podziel się:

Nowe przepisy zakładają podniesienie limitu dodatku biokomponentów do benzyny.

Więcej domieszek w paliwie. Sejm uchwalił
(Dob's Farm - Fotolia.com)
bEUTBCFx

Posłowie znowelizowali ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowe przepisy zakładają podniesienie z 5 do 10 proc. limitu dodatku biokomponentów do benzyny.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 434 posłów. Nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zgodnie z nowym prawem do benzyny będzie można dodawać dwa razy więcej biokomponentów niż dotychczas - przede wszystkim bioetanolu - 10 procent zamiast 5. Takie paliwo oznacza się symbolem E10. Natomiast dodatek pewnych konkretnych eterów mógłby sięgać 22 proc.

bEUTBCFz

Nowela wprowadza jednak okres przejściowy. Do końca 2020 r. sprzedawcy będą musieli oferować również benzynę z 5-proc. dodatkiem bioetanolu (E5). Ustawa wprowadza też korzystniejsze sposoby wyliczenia wielkości ograniczenia emisji dzięki m.in. użyciu surowców z UE, odpadków nieżywnościowych, zrębków drzewa itp.

Nowe prawo wprowadzać będzie również obowiązek informowania klientów o tym, że paliwo zawiera dodatki metaliczne, które mogą powodować potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Chodzi o związki poprawiające działanie silnika.

Kiedyś były to organiczne związki ołowiu, dziś stosuje się organiczne związki manganu. Projekt wprowadza więc odpowiednie zmiany do systemu monitorowania i kontroli jakości paliw.

Nowela wdrażać będzie też szereg przepisów dyrektywy 2009/30/WE ws. monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie, m.in. ustanawia tzw. Narodowy Cel Redukcyjny i wyznacza go dla 2020 r. na poziomie 6 proc. redukcji emisji CO2 z transportu, w stosunku do poziomu z roku 2010.

bEUTBCFF

Co to są biopaliwa?

Biopaliwo jest to paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy, czyli produktów pochodzenia organicznego . Biopaliwo może występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji są:

  • Oleje otrzymywane z przetwórstwa roślin oleistych, np.: olej rzepakowy, słonecznikowy, palmowy, sojowy. Surowce pozyskiwane z roślin uprawnych, takich jak m.in.: zboża, burak cukrowy, trzcina cukrowa, ziemniaki.
  • Oleje roślin niejadalnych, drewno i jego odpady, słoma, również w postaci granulatu.
  • Pozyskiwany z biomasy surowiec do produkcji biopaliwa to biokomponent. Może być używany jako samoistne paliwo ale jest częściej stosowany jako domieszka do paliw pochodzenia mineralnego i w takiej postaci dystrybuowany jako paliwo flotowe.
  • Biokomponent pochodzący z roślin oleistych otrzymywany jest w procesie trans estryfikacji jako ester metylowy lub etylowy kwasu tłuszczowego. W wyniku fermentacji i destylacji biomasy pochodzącej z roślin uprawnych, słomy lub odpadów drzewnych wytwarzany jest biokomponent w postaci alkoholu etylowego.

Biopaliwo w postaci biogazu powstaje w procesie zgazowania biomasy pochodzącej głównie z odpadów komunalnych oraz produktów ubocznych przemysłu rolno - spożywczego.

bEUTBCFG

Najpowszechniej stosowanymi biopaliwami są:

  • Biodiesel - powstaje z połączenia biokomponentu w postaci estru metylowego kwasu tłuszczowego (w skrócie FAME) z tradycyjnym olejem napędowym. Proces komponowania biodiesla odbywa się w specjalnie do tego celu przystosowanych zbiornikach. Jego właściwości chemiczne są bardzo zbliżone do parametrów tradycyjnego oleju napędowego, dlatego z powodzeniem stosowany jest jako jego zamiennik.
  • Ester metylowy oleju rzepakowego (w skrócie RME) otrzymywany jest z oleju rzepakowego, surowego lub rafinowanego. Emitowane do atmosfery podczas spalania oleju rzepakowego substancje cechują się znikomą szkodliwością.
  • Bioetanol powstaje na skutek fermentacji oraz destylacji surowców organicznych pochodzenia roślinnego. Otrzymany w procesie fermentacji destylat poddawany jest odwadnianiu. Bioetanol stosowany jest jako substytut benzyny.

Czytaj więcej w Money.pl Notowania tygodniowe akcji AmRest

bEUTBCGa
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)