Notowania

janosikowe
12.12.2013 11:45

Zmiany w janosikowym. Senat jest za poprawką do noweli ustawy

W przyszłym roku województwo będzie musiało oddać 640 miliony złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Danuta Matloch/REPORTER)

Senat jednogłośnie opowiedział się za poprawką do noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nią, jeśli w 2014 r. województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości.

Aktualizacja 12:54

Poprawkę zgłosiła grupa senatorów: Kazimierz Kleina, Aleksander Pocieja, Stanisław Jurcewicz (PO) i Marek Borowski (niezależny). Janosikowe to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Spośród województw jedynym płatnikiem netto janosikowego jest Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł.

Jak mówił przewodniczący komisji budżetu senator PO Kazimierz Kleina, warunkiem uzyskania pożyczki będzie zaprezentowanie programu ostrożnościowego, w którym województwo przedstawi plan racjonalizacji swoich wydatków. _ - Ta pożyczka będzie oprocentowana, ale jednocześnie rozłożona na bardzo wiele lat _ - dodał Kleina.

Również senator PO Janusz Sepioł twierdzi, że udzielenie pożyczki będzie odbywało się na łagodniejszych warunkach niż do tej pory: _ nie ma tutaj katalogu ograniczających działań, które są zwyczajowo przyjęte. Także to nie jest sytuacja zupełnie komfortowa, ale mamy lżejsze warunki, niż standardowe _.

Posłuchaj wypowiedzi senatora:

Źródło: Polskie Radio RDC

Co ciekawe politycy PSLu początkowo zaskoczeni treścią poprawki, po analizie, doszli do wniosku, że taka pożyczka jest korzystna dla Mazowsza. - _ Jest ona rozłożona na 5 lat i pewnie można powiedzieć, że jest korzystniejsza dla województwa, niż ten projekt pierwotny. Dlatego dobrze, że kończy się ten chocholi taniec wokół 2014 roku i teraz spokojnie będziemy mogli się zająć rozwiązaniem systemowym _ - mówi poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Posłuchaj wypowiedzi posła:

Źródło: Polskie Radio RDC

Wcześniejszy zapis w noweli uchwalonej przez Sejm, wprowadzony za sprawą poprawki zgłoszonej przez posłów PSL, przewidywał, że Mazowsze będzie mogło uiścić w latach 2015-2017 część kwoty janosikowego, powyżej 400 mln zł, czyli 240 mln zł. Zapisowi takiemu sprzeciwiały się jednak pozostałe województwa, gdyż odbyłoby się to ich kosztem. Poprawka wprowadzona przez Senat zmienia ten wcześniejszy zapis noweli.

Celem nowelizacji, którą przygotował rząd, jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. W uzasadnieniu do przepisów wskazano, że przyjęte rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw.

Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć też samorządy realizujące zadania własne z zakresu pomocy społecznej (np. na poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej) oraz jednostek, które zostały dotknięte stratami w infrastrukturze w wyniku zdarzeń losowych.

Uprawnione do uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej będą też gminy, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa.

Rezerwę subwencji ogólnej będzie dzielił minister finansów w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Teraz nowelą zajmie się Sejm.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: janosikowe, janosikowe w polsce, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, pap
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz