Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiany w systemie emerytalnym nie wpłyną negatywnie na rynki?

0
Podziel się:

Mechanizmy stworzone przez rząd będą zapobiegać zaburzeniom na rynku papierów skarbowych oraz będą wspierać rynek akcji- mówi wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Zmiany w systemie emerytalnym nie wpłyną negatywnie na rynki?
(mf.gov.pl)
bEsAmUyJ

Zmiany w OFE zostały zaprojektowane przez rząd w taki sposób, by nie przyniosły złych zmian na rynku obligacji oraz akcji - poinformował dziennikarzy w Krynicy wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w ramach reformy systemu emerytalnego część obligacyjna OFE będzie przekazana do ZUS, a Otwarte Fundusze Emerytalne nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa bądź obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Rząd proponuje dobrowolność między częścią akcyjną OFE a ZUS, ze składką 2,92 proc. i domyślnością po stronie ZUS.

_ - Do dnia przekazania aktywów do ZUS, OFE będą prowadziły działalność inwestycyjną na dotychczasowych zasadach, przestrzegając istniejących ograniczeń, w tym limitu na udział akcji w ich portfelu, który w 2013 r. wynosi 47,5 proc. OFE obecnie nie wykorzystują tego limitu; według danych na koniec lipca br. akcje stanowiły 39,2 proc. ich aktywów _ - powiedział Kowalczyk.

bEsAmUyL

_ - Mechanizmy te z jednej strony będą zapobiegać zaburzeniom na rynku papierów skarbowych, z drugiej zaś strony powinny wspierać rynek akcji, jako że OFE będą miały możliwość zwiększenia swojego zaangażowania w akcje _ - dodał.

_ - Mechanizmy zmian w systemie emerytalnym zostały zaprojektowane w sposób służący ochronie wartości kapitału zgromadzonego przez ubezpieczonych na indywidualnych kontach emerytalnych (a w rezultacie wysokości przyszłej emerytury)
, a jednocześnie zapewniający uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na polski rynek kapitałowy, w szczególności jego dwa najważniejsze segmenty, czyli rynek akcji i rynek obligacji _ - uważa wiceminister finansów.

Kowalczyk przypominiał także, że do ZUS trafią skarbowe papiery wartościowe, obligacje gwarantowane przez SP oraz inne aktywa nieakcyjne w łącznej kwocie stanowiącej 51,5 proc. aktywów każdego OFE. _ - Poziom 51,5 proc. wynika z udziału papierów skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa w aktywach OFE na koniec 2012 rok _ - przypomina wiceminister.

_ - Jednocześnie w ramach tych 51,5 proc. łącznych aktywów każdego OFE wartość przekazywanych przez każde OFE do ZUS papierów skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa nie będzie mogła być niższa od wynikającej z udziału papierów skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa w aktywach każdego OFE wg stanu na dzień 3.09.2013 r., tj. na dzień poprzedzający ogłoszenie planowanych zmian w systemie emerytalnym. Na koniec lipca udział ten wyniósł średnio 49,1 proc. _ - dodał.

bEsAmUyR

_ - Skarbowe papiery wartościowe, których wartość rynkowa na koniec lipca wyniosła 121,2 mld zł, a nominalna 120,1 mld zł, zostaną przekazane Skarbowi Państwa do umorzenia, pozostałymi aktywami nieakcyjnymi będzie zarządzał ZUS. Indywidualne konta emerytalne w FUS zostaną powiększone o wartość aktywów przekazanych przez OFE do ZUS _ - poinformował Kowalczyk.

Wiceminister finansów wskazał też, że sposób wyceny aktywów będzie eliminował dla ubezpieczonych ryzyko niekorzystnych zmian cen rynkowych aktywów do momentu przekazania środków z OFE do ZUS.

_ - Wysokość zapisów na indywidualnym koncie wynikać będzie z przyjęcia dla poszczególnych instrumentów finansowych korzystniejszej z dwóch cen: ceny z dnia poprzedzającego dzień przekazania aktywów OFE do ZUS i ceny na 3 września br. W ten sposób ubezpieczony może zyskać, jeśli w okresie od ogłoszenia zmian do ich wejścia w życie rynkowa wycena przenoszonych aktywów wzrośnie, ale jednocześnie nie straci, jeśli ich cena rynkowa spadnie _ - powiedział.

Czytaj więcej w Money.pl
Towarzystwa emerytalne ostro zmianach w OFE _ Wbrew zapewnieniom przedstawicieli rządu, zapowiadane kroki nie zwiększą bezpieczeństwa emerytalnego _ - twierdzą przedstawiciele Izby.
Co decyzje o emeryturach znaczą dla NBP? _ Będziemy przypominać premierowi, ministrowi finansów i rządowi, iż wybór konkretnych rozwiązań musi brać pod uwagę stabilność systemu finansowego i rynku kapitałowego _ - oświadczył Marek Belka.
Przez zmiany w OFE niepewność rynku... _ Do tej pory rynek kapitałowy funkcjonował na pewnego rodzaju kroplówce i było jasne, że to wspomaganie wcześniej czy później zniknie - komentuje polityk. _
bEsAmUzm
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)