Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zwolnienia grupowe. Jest alternatywa lepsza dla pracowników?

0
Podziel się:

Istotą programów dobrowolnych odejść jest nakłonienie pracowników do zakończenia stosunku pracy. Zachętą jest odprawa wyższa niż przy zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe. Jest alternatywa lepsza dla pracowników?
(Billyfoto/Dreamstime.com)

Procedura zwolnień grupowych regulowana jest przez Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Ustawa). Jest ona nierzadko czasochłonna i problematyczna dla pracodawcy. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest tutaj bowiem konsultacja zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie zakładu.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od zawiadomienia związków o konieczności wszczęcia procedury, pracodawca i związki zawodowe zobowiązani są zawrzeć porozumienie, w którym określą zasady dotyczące przeprowadzenia zwolnień. Pracodawca ma także obowiązek przekazać na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje dotyczące procedury zwolnień. Kopia takiego zawiadomienia winna trafić do zakładowych organizacji związkowych lub przedstawicieli pracowników, jeżeli w danym zakładzie związki zawodowe nie funkcjonują.

Równocześnie pracodawca zobowiązany jest do wypłaty na rzecz pracowników odprawy pieniężnej, której minimalną wysokość określa Ustawa (w zależności od stażu pracy pracownika równowartość od jedno- do trzykrotności wynagrodzenia). Odprawa może być dużo wyższa, niż wskazuje to Ustawa, jako że prawo pracy przewiduje uprzywilejowanie pracownika. Przykładem takiej sytuacji są chociażby ostatnie zwolnienia grupowe w jednej z firm z sektora motoryzacyjnego, podczas których spółka wypłaciła zwalnianym pracownikom, w zależności od ich indywidualnego stażu pracy, odprawy pieniężne w wysokości od dziewięcio- do osiemnastomiesięcznego wynagrodzenia.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż w pewnych przypadkach wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych nie jest mimo wszystko możliwe. Wystarczy podać tutaj za przykład sytuację, w której pracownik przebywa na urlopie (do 3 miesięcy) lub znajduje się w okresie przedemerytalnym (jedynie wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy).

Programy dobrowolnych odejśćNie dziwi zatem fakt, że coraz większa liczba pracodawców rozpoczęła exodus w tzw. programy dobrowolnych odejść (PDO). Docelowo bowiem łagodzą one znacznie skutki, które niesie ze sobą restrukturyzacja zatrudnienia. Dodatkowo ich zastosowanie jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, w której pracownicy wytypowani do zwolnienia, nie dadzą zakwalifikować się do jednej konkretnej grupy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/78/251726.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zatrudnienie;pracownika;na;terytorium;dwoch;panstw,20,0,1194004.html) Zatrudnienie w kilku krajach - co ze składkami? Pracownik zatrudniony na terytorium danego państwa UE, w zakresie ubezpieczeń społecznych podlega ustawodawstwu tego państwa.

Istotą PDO jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego zakończenia stosunku pracy. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie najczęściej odprawa w wysokości, na którą pracownik nie będzie mógł liczyć, jeżeli obejmie go procedura zwolnień grupowych. Sytuacja taka jest o tyle łagodniejszą formą rozstania z zakładem pracy, że pracownik jest gratyfikowany dużo wyżej, natomiast pracodawca nie musi wszczynać mozolnej procedury koniecznej przy zwolnieniach grupowych. Dodatkowo może rozstać się z pracownikami, do których zatrudniania byłby zobowiązany, gdyby nie zastosował PDO, np. z tymi w okresie przedemerytalnym. Jest to zatem bardziej kosztowne rozwiązanie dla firmy, jednakże dużo sprawniejsze oraz lepsze wizerunkowo.

Pracodawca i pracownik muszą być jednakże ostrożni przy zastosowaniu PDO. Pierwszy z nich musi zadbać o taką realizację programu, aby nie zarzucono mu obejścia przepisów Ustawy, natomiast drugi - aby nie stracić prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Kluczową kwestią będzie tutaj zapis przyczyny ustania stosunku pracy. Dla pracodawcy ważnym będzie wskazanie, iż ustał on na mocy porozumienia stron, dla pracownika zaś, że wiąże się on ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia wskazuje bowiem, że zasiłek nie przysługuje osobie, która w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała umowę za porozumieniem stron, chyba że nastąpiło to w wyniku m.in. przyczyn dotyczących pracodawcy.

Czytaj więcej w Money.pl
Dwa etaty w jednej firmie? Tak, jeśli... Nawiązanie większej liczby stosunków pracy z jednym pracodawcą jest dopuszczalny jedynie, gdy rodzaj wykonywanych prac będzie inny.
Pracodawca może ci to potrącić z pensji Pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody m.in. sumy na zaspokojenie alimentów, gdy są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych.
Dyskryminacja w pracy. Jak dowodzić? Aby dane zachowanie zostało uznane za mobbing, musi trwać określony czas. Przyjmuje się, że przesłanki uporczywości i nie wypełnia jednorazowe zdarzenie.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)