Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jesteśmy w fazie między osłabieniem a dobrą koniunkturą gospodarczą

Jesteśmy w fazie między osłabieniem a dobrą koniunkturą gospodarczą

Duże i średnie przedsiębiorstwa zwiększyły w pierwszym kwartale 2014 roku przychody o 2,7 procent. Ich wynik finansowy netto wyniósł 21,3 mld zł, czyli był o 3,6 mld zł wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał GUS. - Dane pokazują, że sytuacja w polskiej gospodarce poprawia się. Nie odbywa się to szybko, ale systematycznie - zauważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorstwa średnie i duże, czyli zatrudniające 50 i więcej pracowników, osiągnęły w pierwszych trzech miesiącach roku wyniki lepsze niż rok wcześniej. Ten wzrost pokazuje, że ciągle jesteśmy w fazie przejściowej między osłabieniem a dobrą koniunkturą gospodarczą. Przychody firm z całokształtu działalności wzrosły bowiem jedynie o 2,7 proc., przy wzroście kosztów o 2,1 proc. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw przynoszą kilka ważnych informacji.

Po pierwsze, w strukturze kosztów wg rodzaju znacznie szybciej rosły koszty wynagrodzeń (a także koszty usług obcych) niż pozostałe koszty. Potwierdza to wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W całym pierwszym kwartale wynagrodzenia wzrosły o 4,2 proc., czyli 2-krotnie szybciej niż koszty ogółem.

Po drugie, relatywnie niskiej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży towarzyszyło stałe monitorowanie kosztów ogółem, w efekcie czego zwiększył się odsetek firm, które na koniec marca notowały dodatni wynik finansowy.

Ciągle jednak prawie 1/3 firm (32,4 proc.) miała po trzech pierwszych miesiącach straty. Jednocześnie zysk netto przypadający na 1 przedsiębiorstwo, które zakończyło kwartał 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym był nominalnie o 100 tys. zł niższy niż rok temu. Czyli mamy dzisiaj więcej firm, które nie ponoszą strat, ale średni wynik finansowy netto przypadający na każde to przedsiębiorstwo jest o 3,5 proc. niższy niż w roku poprzednim.

Po trzecie, firmy zdecydowanie zwiększyły inwestycje, o 16,3 proc. (ceny stałe), do 19,5 mld zł. To prawie 92 proc. wyniku finansowego netto wypracowanego przez cały sektor przedsiębiorstw 50+. Zapewne na ten dobry wynik zapracowały w pierwszym kwartale zakupy przez firmy środków transportu (wynik zmieniających się od 1 kwietnia br. regulacji dotyczących podatku VAT od samochodów), bowiem nakłady na nie wzrosły o prawie 47 proc. Ale wzrosły także nakłady na maszyny i urządzenia, o prawie 10 proc. To bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące, bowiem nakłady firm na inwestycje w środki trwałe pokazują, że szykują się one do silniejszej poprawy sytuacji w gospodarce.

Po czwarte, wzrósł odsetek firm i liczba firm, które sprzedawały swoje produkty i usługi na rynki zagraniczne (do 48,5 proc. z 46,9 proc. przed rokiem). Oznacza to, że liczba eksporterów wśród firm średnich i dużych wzrosła o 170. To także bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że eksporterzy charakteryzują się lepszymi wynikami finansowymi niż sektor firm 50+.

Ważne również, że przedsiębiorstwa zachowały wysoką płynność gotówkową (34,3 proc.), a więc są dobrymi partnerami i dla siebie i dla instytucji finansowych, które zapewne w coraz większym zakresie będą włączały się w finansowanie tak działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej firm.

Warto także zwrócić uwagę na to, że wzrosła rentowność sprzedaży firm, ale nierównomiernie. Zdecydowana poprawa nastąpiła m.in. w sektorze działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (do 12,5 proc.) i w sektorze przetwórstwo przemysłowe (do 4,8 proc.). Ujemną rentowność sprzedaży miało natomiast ciągle budownictwo.

Dane finansowe przedsiębiorstw średnich i dużych pokazują, że sytuacja w polskiej gospodarce poprawia się. Nie odbywa się to szybko, ale systematycznie. Przenosi się także, poprzez system dostawców i kooperantów, na mniejsze podmioty. I wskazuje, że mamy szanse na wzrost gospodarczy w 2014 r. nie niższy niż 3,5 proc.

Czytaj więcej w Money.pl


Czytaj także
Polecane galerie
janwincentrostowski
37.209.153.* 2014-05-24 14:24
"To bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące, bowiem nakłady firm na inwestycje w środki trwałe pokazują, że szykują się one do silniejszej poprawy sytuacji w gospodarce"
Rozumiem, że chodzi o maszyny, bo samochody objęte promocją VAT, chyba należy zaliczyć do konsumpcji a nie inwestycji? ;)