Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Materiał partnera
|
Materiał partnera

Zastanawiasz się nad zakupem e-pojazdu?

Podziel się:

Sięgnij po dofinansowanie dla osób fizycznych i innych podmiotów od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zastanawiasz się nad zakupem e-pojazdu?
Prof. Maciej Chorowski, Prezes NFOŚiGW (materiały partnera)

O możliwych dotacjach do zakupu własnego "elektryka", o poprawieniu jakości powietrza w miastach i o rozwoju infrastruktury ładowania rozmawiamy z prof. Maciejem Chorowskim, Prezesem NFOŚiGW.

W pierwszej połowie listopada na szczycie COP26 Polska wraz ze 190 innymi krajami zadeklarowała stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych do 2049 roku. Premier Mateusz Morawiecki wskazał trzy główne kierunki osiągnięcia tego celu. Znalazło się wśród nich czyste środowisko, rozumiane jako uczciwa transformacja i zmiany na skali lokalnej, między innymi: redukcja smogu w miastach, plan eliminacji 3 milionów palenisk, zeroemisyjna komunikacja miejska oraz zmniejszanie emisyjności w segmencie sektorów samochodowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 1989 roku aktywnie działa w kierunku ochrony środowiska. Czy może Pan opowiedzieć o programach dających zielone światło dla klimatu?

Od czasu powstania Narodowego Funduszu prowadzimy szereg takich programów. Dotyczą one różnych aspektów ochrony środowiska i są przeznaczone zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych, jak i dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Wystarczy wspomnieć, że w latach 1989-2021 liczba umów podpisanych z beneficjentami przekroczyła 152 000 – i to z wyłączeniem programów masowych, jak "Mój Prąd", "Czyste Powietrze" czy "Moja Woda". Równie imponująco przedstawiał się w tym samym czasie łączny koszt projektów wspartych przez NFOŚiGW, który przekroczył 270 mld zł. Obecny poziom finansowania ochrony klimatu i środowiska przez Narodowy Fundusz to ponad 6 mld zł rocznie. W przyszłym roku planujemy nawet podnieść tę kwotę do około 9 mld zł. Nasze programy odpowiadają na bieżące potrzeby społeczne, mając na uwadze zarówno trendy krajowe, jak i europejskie oraz globalne, aktualne zobowiązania. Dlatego w ostatnim czasie do naszej szerokiej puli wsparcia wprowadziliśmy dofinansowania wpływające na rozwój kluczowych obszarów elektromobilności.

Czym jest elektromobilność i jak wygląda ona na polskim gruncie?

Pierwsze skojarzenie z elektromobilnością to samochody o napędzie elektrycznym. I jest ono słuszne, aczkolwiek w ramach pojęcia elektromobilności mieści się dużo więcej: to nie tylko samochody, a dodatkowo także zagadnienia z zakresu serwisowania takich pojazdów, ich produkcja, infrastruktura ładowania, recycling baterii, ułatwienia logistyczne i prawne dla użytkowników e-pojazdów. Elektromobilność jest obecnie najważniejszym trendem w przemyśle motoryzacyjnym. Wynika to między innymi z zaostrzania norm emisji spalin obowiązujących w Unii Europejskiej.

Zatem widzimy, że elektromobilność jako kierunek rozwoju dotyczy całościowo gospodarki, a jednostkowo każdego z nas, nawet jeśli nie używamy obecnie samochodu z silnikiem elektrycznym. Jedną z najważniejszych jej korzyści, i to pragnę mocno podkreślić, jest zdrowsze powietrze. To atut nie do przecenienia. Jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zgodzie z naszą misją, chcemy wspierać Polaków zarówno w zakresie dofinansowywania zakupów czy leasingu aut zeroemisyjnych, jak i w rozwijaniu infrastruktury niezbędnej do e-mobilności, a uzupełnieniem takich działań jest edukacja. Obalamy mity, pokazujemy korzyści płynące z użytkowania "elektryków", wszystko po to, aby elektromobilność mogła rozwijać się w naszym kraju.

Odnośnie dofinansowana: w lipcu tego roku rozpoczęli Państwo program "Mój elektryk". Czy może Pan przybliżyć jego założenia i korzyści? Kto może wziąć w nim udział?

"Mój elektryk" to jeden z filarów wsparcia NFOŚiGW dla elektromobilności. Program ma charakter uniwersalny i kierowany jest do każdego rodzaju beneficjenta, zarówno do osób fizycznych, jak i innych podmiotów. Co szczególnie interesujące, rozszerzona została gama pojazdów objętych wsparciem. A zatem można wnioskować o dotację na auta osobowe, dostawcze, a także motorowery i skutery. Maksymalna cena zakupu auta została podniesiona aż do 225 tysięcy złotych, co daje szerokie pole do wyboru. Co ważne, w przypadku samochodów dostawczych nie będzie górnego limitu ceny. Program daje osobom fizycznym możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnego dofinansowania do zakupu fabrycznie nowych osobowych pojazdów zeroemisyjnych, których koszt nabycia nie przekracza 225 000 zł, przy czym – warto to podkreślić – limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja wynosi do 18 750 zł, natomiast w przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci może sięgnąć 27 000 zł.

Natomiast w przypadku firm wsparciem finansowym może być objęty zakup lub leasing zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie - elektrycznych lub wodorowych. Dla osobowych "elektryków" firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu. Narodowy Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 30 proc kosztów kwalifikowalnych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi nie obowiązują limity cenowe.

Budżet programu na rok 2021 to ponad 700 milionów złotych, a program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Przedstawione przez Pana kwestie finansowe mają kluczowy wpływ na decyzje zakupowe związane z wyborem nowego auta. Z pewnością nie jest to jednak jedyne kryterium. Czy może Pan opisać wspomniane działania edukacyjne w temacie elektromobilności?

Jak wynika z ankiet i badań opinii społecznej, Polacy są świadomi korzyści środowiskowych płynących z używania e-pojazdów, natomiast mają pewne, nie zawsze poparte faktami, obawy z nimi związane. Po pierwsze, koszt e-samochodów wydaje się wysoki. Po drugie, ankietowani często podnosili kwestię małego zasięgu takiego auta. Po trzecie, niepokojąca dla nich jest kwestia niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury ładowania i serwisu pojazdów elektrycznych.

Dlatego podjęliśmy szereg działań popularyzujących elektromobilność. Pierwszym jest nasz specjalny kanał na YouTube pod nazwą "Jazda z ElektroMaćkiem". Projekt jest inicjatywą Narodowego Funduszu i dopełnieniem innych już trwających kampanii promujących elektromobilność, które ze środków NFOŚiGW realizują: Fundacja Czyste Powietrze, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Fundacja 8 Kobiet. Kampania tworzona z pierwszym z podmiotów nosi tytuł "Elektromobilność – Zielone Światło Dla Klimatu" i pomoże rozwiać wyżej opisane przeze mnie wątpliwości narosłe wokół "elektryków". Chcemy pokazać korzyści płynące z posiadania auta elektrycznego. Starannie wybraliśmy ambasadora. Twarzą kampanii został Jakub Przegoński, czołowy polski kierowca rajdowy, który weźmie udział w promocyjnych spotach emitowanych w telewizji i na portalach społecznościowych.

Druga ogólnopolska kampania edukacyjna jest prowadzona przez PSPA pod hasłem "Każda podróż ma znaczenie". Jej celem jest podniesienie wiedzy oraz świadomości społecznej Polaków w zakresie elektromobilności, a w efekcie kształtowanie postaw ekologicznych u jak największej liczby osób. W niej także wykorzystujemy szereg kanałów komunikujących ekologiczne i ekonomiczne zalety korzystania z "elektryków". 

Czy poza prywatnymi użytkownikami samochodów widzą Państwo inne grupy zainteresowane elektromobilnością?

Jak najbardziej. Coraz więcej firm i innych podmiotów chce podkreślać fakt, że przechodzi w zeroemisyjność, jest to długofalowa strategia wpisująca się w budowanie zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy. Samorządowcy w wielu miastach także dążą do ograniczenia emisji. Widzimy to, chcemy o tym mówić i w miarę naszych możliwości pomagać.

Jakie są inne, wspomniane przez Pana filary wsparcia elektromobilności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Wspieramy dodatkowo dwa kluczowe obszary elektromobilności, jakimi są: rozwój infrastruktury ładowania oraz zeroemisyjny transport publiczny.

Jeśli chodzi o pierwszy obszar już 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru". Dzięki niemu w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.

Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, jak również przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności, takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, IT itd.

Jeśli chodzi o drugi obszar, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodzeniem realizuje programy wsparcia rozwoju elektromobilności poprzez udzielanie samorządom dopłat do zakupu nisko i zeroemisyjnych autobusów, wykorzystywanych w transporcie publicznym. Ze środków z poprzedniej perspektywy UE dofinansowaliśmy samorządom zakup właściwie wszystkich z ponad 400 zarejestrowanych w ostatnim czasie elektrycznych autobusów.  Kontynuujemy to działanie; w programie "Zielony Transport Publiczny" ogłosiliśmy drugi konkurs dla samorządów, w ramach którego rozdysponujemy kwotę do 1,2 mld zł. Wnioski można składać do 20 grudnia tego roku, do czego bardzo zachęcam. Jestem przekonany, że przechodzenie do zeroemisyjności transportu publicznego w miastach będzie miało ogromny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ich mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje też funkcja edukacyjna, jaka płynie z tego, że coraz więcej obywateli będzie mogło osobiście zetknąć się z e-pojazdem i odczuć korzyści, jakie płyną z jego użytkowania.

Dziękuję za rozmowę i czekam, aby na naszych ulicach przy Państwa wsparciu pojawiało się coraz mniej smogu, a coraz więcej aut zeroemisyjnych.

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Doktoryzował się w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej w roku 1990, habilitował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w roku 2000. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2009.

W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Chorowski pełnił i pełni funkcje członka rad naukowych (m.in. Instytutu Systemów Energetycznych IASE, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, Obrum sp. z o.o., MPWiK sp. z o.o.), rad nadzorczych (m.in. Energetyka sp. z o.o, New Energy Transfer SA, Satrevolution SA, NFOŚiGW), ciał doradczych (m.in. Zespół ds. Badań, Innowacji i Rozwoju przy Forum Okrętowym).

Materiał partnera
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl