Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
euro
22.11.2005 18:07

Przeliczanie euro

Podziel się
Dodaj komentarz

Kursy wymiany wynoszą:

1 euro (EUR) = 13,7603 szylinga austriackiego (ATS)
1 euro = 40,3399 franka belgijskiego (BEF) i luksemburskiego (LUF)
1 euro = 5,94573 marki fińskiej (FIM)
1 euro = 6,55957 franka francuskiego (FRF)
1 euro = 166,386 pesety hiszpańskiej (ESP)
1 euro = 2,20371 guldena holenderskiego (NLG)
1 euro = 0,787564 funta irlandzkiego (IEP)
1 euro = 1,95583 marki niemieckiej (DEM)
1 euro = 200,482 eskudo portugalskiego (PTE)
1 euro = 1936,27 lira włoskiego (ITL)
1 euro = 340,750 drachmy greckiej (GRD).

Sposób przeliczania między euro a walutami narodowymi

Kursy 12 walut narodowych do euro są wyrażone za pomocą 6 cyfr, do których nie wlicza się początkowego zera.

Na przykład:

1 EUR = 13,7603 ATS,
1 EUR = 1936,27 ITL,
1 EUR = 0,787564 IEP.

Przy dokonywaniu przeliczeń nie wolno tych kursów zaokrąglać. Kursy wymienne mogą mieć wyłącznie postać:

1euro = x jednostek waluty narodowej.

Nie istnieją w związku z tym kursy w postaci:

1 jednostka waluty narodowej = x jednostek euro.

Przeliczając walutę narodową na euro, dzielimy sumę w walucie narodowej przez kurs wymiany, składający się z 6 cyfr:

np. 1000 DEM: 1,95583 = 511,29 EUR.

Jeśli przy przeliczeniu otrzymamy wynik, w którym występuje nierówna liczba najmniejszej jednostki pieniężnej, to wynik zaokrąglamy do najbliższej jednostki np. wynik 511,2918 EUR zaokrąglamy do 511,29, (511,2962 EUR zaokrąglimy do 511,30). Nie wolno przeliczać waluty narodowej na euro, mnożąc ją przez odwrotność kursu wymiennego.

Przeliczając euro na walutę narodową, mnożymy sumę w euro przez kurs wymiany, składający się z 6 cyfr:
np. 1000 EUR x 1,95583 = 1955,83 DEM.
Zasada zaokrąglania jest tu identyczna, jak w poprzednim przykładzie.

Między walutami narodowymi

Jeśli wystąpi potrzeba przeliczenia jednej waluty narodowej na inną, to nie można tego zrobić w sposób bezpośredni. Każdorazowo obowiązkowe jest przeliczanie poprzez euro (tzw. metoda trójkąta):
Przykład:Wymiana 3 000 franków belgijskich na marki niemieckie

Nieodwołalne kursy wymiany dla euro (z 1 stycznia 1999 r.)
1 EUR = 40,3399 BEF
1 EUR = 1,95583 DEM

Dwie fazy obliczeniowe (z wykorzystaniem powyższych kursów):

Faza 1 3 000 BEF = (3 000/40,3399 BEF) EUR = 74,368057....EUR = 74,368 EUR (po zaokrągleniu do trzeciego miejsca dziesiętnego)
Faza 2 74,368 EUR = (74,368 x 1,95583) DEM = 145,45116544 DEM = 145,45 DEM (po zaokrągleniu do najmniejszej stosowanej jednostki)
Rezultat:
3000 BEF = 145,41 DEM

Między walutami narodowymi a walutami krajów spoza UGW

Do przeliczeń między walutami narodowymi krajów UGW a walutami krajów trzecich można stosować dwie metody:
1. Za pośrednictwem euro
np. zamiana dolarów na marki (przy przyjęciu kursu EUR/USD 0,9284):

1) 1 000 USD: 0,9284 = 1 077,121930 EUR,
2) 1 077,121930 EUR x 1,95583 = 2 106,667384 DEM, tj. 2 106,67 DEM;

zamiana marek na dolary:
1) 1 000 DEM: 1,95583 = 511,291881 EUR,
2) 511,291881 EUR x 0,9284 = 474,683382 USD, tj. 474,68 USD.

2. Z zastosowaniem tzw. kursu krzyżowego
W powyższym przykładzie kurs krzyżowy dolara do marki wyniósłby:
1,95583: 0,9284 = 2,106667.
Przy zamianie dolarów na marki:
1 000 USD dałoby 2 106,667 DEM, tj. 2 106,67 DEM.
Przy zamianie marek na dolary kurs krzyżowy marki do dolara wyniósłby:
1: (1,95583: 0,9284) = 0,474683, 1 000 DEM dałoby więc 474,683 USD, tj. 474,68 USD.

Kraje spoza UGW stosują się do wszystkich wyżej przedstawionych zasad przeliczeń, kierując się generalną regułą akceptowania prawodawstwa Unii Europejskiej wszędzie tam, gdzie chodzi o euro.
Tak więc używane są kursy w postaci:
1 EUR = x USD,
1 EUR = x CHF,
1 EUR = x JYP itd.
Niedopuszczone jest natomiast posługiwanie się odwrotną relacją, tj.: np. 1 USD = x EUR.

Sposób przeliczeń między walutami krajów spoza UGW a walutami narodowymi strefy euro został przedstawiony powyżej.

Jeśli chodzi o Polskę, to notowany jest kurs złotego do euro w postaci 1 EUR = x PLN. Również w tym przypadku nie wolno stosować relacji odwrotnej: 1 PLN = x EUR. W polskiej tabeli kursowej kursy walut podawane są z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Przeliczenia między walutami narodowymi UGW są w Polsce dokonywane za pośrednictwem euro. Podobnie jest w przypadku przeliczeń między złotym a walutami narodowymi - np. zamiana PLN na DEM odbywa się następująco:

wartość w PLN: kurs EUR/PLN = równowartość w EUR, równowartość w EUR x kurs EUR/DEM = równowartość w DEM.

Do kiedy można wymieniać waluty narodowe na euro?

Do końca 2002 roku (chociaż w większości krajów jedynie do 28 lutego 2002 roku) można było wymieniać waluty narodowe na euro w banku komercyjnym bezpłatnie. Po tym okresie wymiana jest odpłatna, i w zależności od kraju będzie przeprowadzana w różnych terminach

Terminy skupowania walut narodowych

Austria - bezterminowo
Belgia - banknoty: bezterminowo, monety: 31.12.2004
Finlandia - banknoty i monety: 10 lat
Francja - banknoty: 10 lat, monety: 3 lata
Grecja - banknoty: 10 lat, monety: 2 lata
Hiszpania - bezterminowo
Holandia - banknoty: 31.12.2031 monety: 31.12.2006
Irlandia - bezterminowo
Luksemburg - banknoty: bezterminowo, monety: 31.12.2004
Niemcy - bezterminowo
Portugalia - banknoty: 20 lat, monety: 31.12.2002
Włochy - 10 lat

Tagi: euro, pieniądze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz