Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
komentarze walutowe
04.10.2005 15:01

Złoty coraz słabszy

Wtorek przyniósł kolejne umocnienie dolara względem złotego. Ceny zdołały dotrzeć do okolic 3.3050.

Podziel się
Dodaj komentarz

USD/PLN
Wtorek przyniósł kolejne umocnienie dolara względem złotego. Ceny zdołały dotrzeć do okolic 3.3050. Warto zauważyć, że są to okolice górnego ograniczenia dość stromego, wzrostowego kanału, w którym kurs od miesiąca oscyluje. Po dojściu do tej podażowej bariery widoczne jest lekkie odbicie i umocnienie złotego. Jeśli założyć, że ceny miałyby nadal wypełniać formację, to obecnie powinna być widoczna presja aprecjacyjna krajowej waluty w kierunku ograniczenia dolnego formacji, które aktualnie zlokalizowane jest przy cenie 3.2350. W zasadzie za umocnieniem złotego względem dolara przemawia głównie sytuacja techniczna eurodolara, który dotarł do poziomu 1.19, czyli linii szyi 1,5-rocznej formacji RGR. Zwykle tak istotne poziomy nie są przekraczane z marszu, zatem jeśli na eurodolarze pojawiłoby się korekcyjne osłabienie dolara, to nie powinno to również pozostać bez wpływu na relację amerykańskiej waluty do złotego.

EUR/PLN
Złoty tanieje również względem euro. Zaatakowany został dziś poziom oporu przy 3.93 i jak na razie ceny się z nim zmagają. Przypomnę, że zlokalizowana jest ttam linia szyi około miesięcznej formacji odwróconej RGR, co z kolei stanowiłoby zapowiedź wzrostu kursu, oczywiście przy założeniu, że poziom linii szyi udałoby się trwale przekroczyć. Jeśli tak, to spodziewać należałoby się pogłębienia korekty ostatniego spadku i tym samym umocnienia euro w stronę dobrze znanego poziomu 4.00, który jeszcze niedawno stanowił solidne wsparcie. Obecnie jest oporem. W aktualnej sytuacji wsparcie nie ulega zmianom i nadal jest to poziom 3.87, czyli marcowe minima, które we wrześniu z niemal chirurgiczną precyzją zatrzymały deprecjację euro. Przekroczenie 3.87 winno się przełożyć na spadek w stronę 3.60, czyli rejonu 161,8% wysokości wzrostu marzec - kwiecień. Póki co, posiadacze złotego mają w średnim terminie nadal przewagę, a o jej zakończeniu mogłoby świadczyć przekroczenie wielomiesięcznej linii trendu spadkowego, która
obecnie zlokalizowana jest przy cenie 4.02. Póki opór ten się trzyma, nadal można mówić o większym prawdopodobieństwie kontynuacji ostatniego trendu umocnienia złotego.

PLN BASKET
Osłabienie krajowej waluty widoczne jest dziś oczywiście również na koszyku. Udało się dojść kupującym do poziomu oporu przy 3.62. Warto w tym momencie wspomnieć, że jest to już w zasadzie jedna z ostatnich, krótkoterminowych barier podażowych (dołek z połowy sierpnia). Nieco wyżej (3.6250) można się jeszcze spodziewać próby zatrzymania wzrostu na linii łączącej szczyty z ostatnich tygodni (powstałby wówczas klin zwyżkujący). Jeśli jednak podaż złotego będzie nadal tak silna, to liczyć należałoby się z kontynuacją wzrostu wartości koszyka w stronę 3.69, czyli okolic górnego ograniczenia sierpniowej konsolidacji, które również pokrywa się z poziomem ostatniego, 61,8% zniesienia całego spadku, zapoczątkowanego w lipcu. Aktualne okolice 3.62, to 38,2% zniesienie. O powrocie dobrego sentymentu do złotego w krótkim terminie mówić będzie można po przekroczeniu około 3-tygodniowej linii trendu wzrostowego (dolne ograniczenie klina). Wówczas rynek winien się skierować ponownie w stronę wrześniowych minimów w
okolicach 3.50.

GBP/PLN
Wczorajszy sygnał krótkoterminowego osłabienia złotego (przełamanie przyspieszonej linii trendu spadkowego) doczekał się dziś swojej kontynuacji i wartość krajowej waluty dalej spada. Obecnie najbliższym oporem są okolice 5.80, do których popyt zdołał już dziś kurs doprowadzić. Jego trwałe przebicie sygnalizowałoby możliwość skierowania się cen w stronę górnego ograniczenia wielomiesięcznego kanału spadkowego, które zlokalizowane jest przy cenie 5.88. O wyczerpaniu się potencjału popytowego na krajową walutę o charakterze średnioterminowym mówić będzie jednak można dopiero po wyraźnym wybiciu się ze wspomnianego kanału górą. Póki ceny znajdują się w jego zakresie, nadal powinniśmy być świadkami kontynuacji umacniania się krajowej waluty. Wsparciem pozostają okolice 5.70 - 5.71, natomiast głównym, popytowym poziomem jest oczywiście marcowy dołek przy 5.59. Jego przełamanie winno się przełożyć na przyspieszenie tempa aprecjacji krajowej waluty.

CHF/PLN
Osłabienie złotego jest dziś również widoczne względem szwajcarskiej waluty. Udało się kupującym wyraźnie przełamać poziom maksimów z ostatnich tygodni, czyli okolice 2.5235. Przełożyło się to na wzrost w stronę poziomu oporu przy 2.5370, czyli dolne ograniczenie niedawnego, rozszerzającego się trójkąta, z którego ceny wyszły dołem. Obecnie w zasadzie najważniejszym, podażowym poziomem jest teraz cena 2.58. Znajduje się tu bowiem górne ograniczenie, niemal analogicznego do pary funta względem złotego, kanału spadkowego, w którym kurs od okolic maja oscyluje. Poziom ten jest teraz dodatkowo wzmocniony znajdującym się tam 61,8% zniesieniem fali spadkowej, zapoczątkowanej pod koniec sierpnia. Można zakładać, że wyraźne wybicie ponad ten poziom przekładałoby się już na zmianę sytuacji w średnim terminie i można by wówczas mówić o rozpoczęciu korekty całego, poprzedniego spadku cen. Wsparcia w krótkim terminie doszukiwać należy się przede wszystkim w okolicach ostatnich minimów przy 2.49, który to poziom pokrywa
się również z marcowym minimum. Jego wyraźne przekroczenie kazałoby się spodziewać przyspieszenia trendu umocnienia złotego.

Tagi: komentarze walutowe, wiadomości, gospodarka
Źródło:
Forex - Desk
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz