Notowania

abonament rtv
07.08.2015 14:40

Abonament RTV: Senat zatwierdził automatyczne zwolnienie z opłaty

Osoby kończące 75 rok życia będą automatycznie zwalniane z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

Podziel się
Dodaj komentarz
(flash.pro / Flickr (CC BY-SA 2.0))

Senatorowie nie zaproponowali w piątek zmian do nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, w myśl której osoby kończące 75 rok życia będą automatycznie zwalniane z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

Nowela znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia. Poczta Polska, która zajmuje się ściąganiem abonamentu będzie sama ustalała wiek abonentów przez dostęp do rejestru PESEL.

Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.: osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Poza osobami w wieku powyżej 75 lat, pozostali muszą jednak składać odpowiednie oświadczenia uprawniające do zwolnienia z opłat.

Ustawy o paliwach i akcyzie bez poprawek

Senat poparł łącznie bez poprawek nowele kilku ustaw: o kontrolowaniu jakości paliw, o akcyzie, o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy dotyczącej wspierania działalności innowacyjnej. Ponadto nie zaproponował zmian do noweli Prawa ochrony środowiska i ustawy o opłatach abonamentowych.

Nie wprowadzono poprawek do nowelizacji ustawy o kontrolowaniu jakości paliw. Dzięki niej możliwa będzie kontrola najbardziej szkodliwych dla środowiska paliw z dużą zawartością siarki.

Główna Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła kontrolować ciężkie oleje opałowe z zawartością siarki powyżej 1 proc. Dotąd przepisy wskazywały tylko, jak należy postępować z lekkim i ciężkim olejem opałowym, jeśli nie spełnia on określonych wymagań jakościowych. W konsekwencji tego podziału na rynku funkcjonują też paliwa opałowe, których nie można zakwalifikować do żadnej grupy w rozumieniu ustawy i w rezultacie nie można tych paliw skontrolować pod kątem zawartości siarki.

Senat nie wprowadził też poprawek do noweli ustawy o akcyzie. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

Ograniczona ma zostać też dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych. Ma to nastąpić m.in. dzięki wyeliminowaniu podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego.

Nowelizacja przewiduje także zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej.

Bez poprawek przyjęto również nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zwalnia gminy z podatku od budynków będących ich własnością. Warunkiem jest jednak to, że nie mogą być one wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie mogą one się też znajdować w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Senat nie wprowadził też poprawek do nowelizacji Prawa ochrony środowiska, która ma zapewniać lepszą ochronę przed katastrofami przemysłowymi, które mogą istotnie wpłynąć na środowisko czy ludzi. Nowela implementuje do polskich przepisów unijną dyrektywę Seveso III z 2012 roku ws. kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Termin jej wdrożenia minął 31 maja br.

Nowe prawo dotyczy blisko 400 zakładów w Polsce, w tym zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Przepisy mają zapewnić wysoki poziom ochrony ludzi, zdrowia i środowiska m.in. poprzez wzmocnienie dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Zakłady przemysłowe będą musiały np. na swoich stronach internetowych zamieszczać informacje o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w przedsiębiorstwie, o sposobach przeciwdziałania im, a także o wynikach kontroli bezpieczeństwa.

Senatorowie poparli bez poprawek także zainicjowaną przez resort gospodarki nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Zakłada ona, że mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie, który będzie częściowo spłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przewidziana możliwość częściowej spłaty kredytu przez BGK będzie tzw. premią technologiczną. Środki na to będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalna wysokość premii wyniesie 6 mln zł.

Celem działania ujętego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 jest kontynuacja dotychczasowego wsparcia sektora MŚP przez udzielanie kredytów wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Zobacz również: * *Opłata audiowizualna wyniesie 12 zł miesięcznie. To nowy parapodatek

Czytaj więcej w Money.pl
Wpływy z abonamentu telewizyjnego spadną o miliony Wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2016 r. mogą wynieść 661 mln zł, o 59 mln zł mniej od sumy zakładanej na rok obecny - wynika z prognoz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według niej TVP może liczyć na 335 mln zł, a Polskie Radio na 170 mln zł.
Abonament RTV: Rząd za senackim projektem W myśl nowych przepisów, Poczta Polska będzie mogła sama ustalić wiek abonentów i automatycznie zwalniać ich z opłat.
Rząd zajmie się abonamentem RTV. Zobacz, co się zmieni Wpływy TVP z tytułu tej opłaty szybko rosną - w ciągu roku z 282 do 444 milionów złotych. Nadawca liczy jednak na znacznie więcej.
Tagi: abonament rtv, wiadomości, waluty, gospodarka, pieniądze, prawo, wiadmości, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz