Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MF nie zmienił oprocentowania obligacji

0
Podziel się

Inwestorzy mogą wybrać między dwuletnim, a dziesięcioletnim okresem inwestycyjnym i oprocentowaniem 3,79 proc., a 5,25 proc. w skali roku.

MF nie zmienił oprocentowania obligacji
bEgSWprF

Emitent utrzymał na niezmienionym poziomie dotychczasowe oprocentowanie papierów dłużnych. Inwestorzy mogą wybrać między dwuletnim, a dziesięcioletnim okresem inwestycyjnym i oprocentowaniem 3,79 proc., a 5,25 proc. w skali roku.

Z początkiem października do sprzedaży trafią obligacje dwuletnie z serii DOS1012, których wykup przewidziany jest na wrzesień 2012 r., czteroletnie z serii COI1014 o planowanym terminie wykupu w październiku 2014 r., a także obligacje dziesięcioletnie z serii EDO1020 z terminem wykupu w październiku 2020 roku. W ofercie pozostają obligacje trzyletnie z sierpniowej emisji z serii TZ0813 – jedyne skarbowe obligacje detaliczne notowane na warszawskiej giełdzie i rynku regulowanym BondSpot.

Obligacje dziesięcioletnie tradycyjnie już są najwyżej oprocentowanymi papierami dłużnymi Skarbu Państwa. W pierwszym roku odsetkowym pozwalają osiągnąć zysk aż 5,25 proc., a w następnych latach zwrot z inwestycji może być jeszcze większy. Tak jak w przypadku obligacji czteroletnich, dziesięciolatki mają zmienne oprocentowanie, które oparte jest na wskaźniku poziomu inflacji w danym roku do którego doliczana jest marża odsetkowa, w wysokości 3 punktów procentowych. Odsetki kapitalizują się co roku a ich wypłata następuje przy wykupie papierów po 10 latach.

bEgSWprH

- _ Inwestycja w obligacje dziesięcioletnie pozwala nie tylko ochronić kapitał przed inflacją, ale także, przynosi spore, realne zyski _ – zapewnia Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

– _ Obligacje detaliczne, które są najbezpieczniejszymi lokatami kapitału na rynku finansowym, powinny stanowić podstawę portfela inwestycyjnego każdego inwestora. Odpowiednią dywersyfikację ułatwia fakt, że można wybierać między kilkoma rodzajami obligacji, które różnią się od siebie sposobem naliczania odsetek, oraz horyzontem czasowym inwestycji _ – podsumowuje Anna Suszyńska.

Szczegóły oferty:

Obligacje dwuletnie (DOS1012)

Od pierwszego października będzie można kupić dwuletnie obligacje Skarbu Państwa, charakteryzujące się stałym oprocentowaniem, które ustalono na poziomie 4,00 proc. Oznacza to, że każda z popularnych „dwulatek", o nominale 100 zł, wygeneruje po dwóch latach zysk w wysokości 8,16 zł. Swój profit można zrealizować na trzy sposoby, gotówką, przelewem lub przez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny kupowanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. W przypadku skorzystania z trzeciej możliwości cena jednej obligacji wynosi 99,90 zł. Termin wykupu to październik 2012 roku.

bEgSWprN

Obligacje trzyletnie (TZ0813)

Do końca października potrwa sprzedaż obligacji trzyletnich, które jako jedyne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku regulowanym BondSpot. Od innych rodzajów obligacji odróżnia je też okres odsetkowy – z inwestycji w trzylatki odsetki wypłacane są co sześć miesięcy. Taki sam pozostaje natomiast nominał każdej z trzylatek, czyli 100 zł. Termin ich wykupu to sierpień 2013 roku, a aktualne oprocentowanie kształtuje się na poziomie 3,79 proc.

Obligacje czteroletnie (COI1014)

Obligacje czteroletnie, których nowa emisja zaczyna się z pierwszym dniem października, charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, zależnym od poziomu inflacji. Realny zysk gwarantuje marża odsetkowa, którą dodaje się do wskaźnika poziomu inflacji. Taka konstrukcja jest gwarancją zysku powyżej poziomu inflacji. Rozliczanie odsetek następuje w czterech rocznych okresach odsetkowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi więc 4,50 proc.

W latach kolejnych może być wyższe, gdyż do poziomu inflacji dodaje się 2,50 proc. Ich wykup przewidziany jest w październiku 2014 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych obligacji, także i tu istnieje możliwość zamiany obligacji, którym zbliża się termin wykupu na obligacje nowej emisji. Wiąże się to z dodatkowym zyskiem, ponieważ cena kupna każdej obligacji czteroletniej wynosi wówczas 99,90 zł.

bEgSWprO

Obligacje dziesięcioletnie (EDO1020)

Najwyżej oprocentowanymi obligacjami są, obligacje dziesięcioletnie. Ich oprocentowanie jest zmienne i obecnie wynosi 5,25 proc. Dziesięciolatki, gwarantują realny zysk, niezależnie od poziomu inflacji, a to dzięki marży dodawanej do obliczanego co roku, aktualnego poziomu inflacji, która wynosi 3 pkt. proc. Podobnie jak w przypadku czterolatek wszyscy posiadacze dziesięcioletnich papierów dłużnych mają możliwość ich wcześniejszego wykupu. Jednak trzeba się wówczas liczyć ze zmniejszeniem odsetek o 2 zł (w przypadku DOS i COI jest to 1 zł), z każdej obligacji przedstawionej do wcześniejszego wykupu. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy inwestorów dokonujących przedterminowego wykupu w ramach realizacji emerytury z konta IKE.

bEgSWpsi
wiadomości
waluty
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)