Formularz IFT-3

Druki IFT-3 oraz IFT-3R służą do przekazania informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, płacącemu podatki poza granicami kraju. Zeznanie należy złożyć do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, czyli do końca stycznia. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną.

Kto musi złożyć deklarację? Przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku podatkowym wypłacili należności osobom mieszkającym i odprowadzającym podatki w:

  • innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  • na terytoriach zależnych lub stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów;

Płatnik składa deklarację w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia do podatnika, drugi do urzędu skarbowego, który zajmuje się sprawami opodatkowania osób zagranicznych.

Na formularzach IFT-3 oraz IFT-3R należy wykazać dochody z odsetek ze skarbowych papierów wartościowych, ze skryptów dłużnych, z obligacji, a także z odsetek naliczanych od chwili sprzedaży lub umorzenia wierzytelności.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę