Formularz PIT-12

Na druku PIT-12 pracownik oświadcza wolę, aby zakład pracy lub organ rentowy wypełnił za niego roczne zeznanie podatkowe. Jeśli podatnik spełnia ustawowo określone wymogi, płatnik może dokonać za niego obliczenia podatku odpowiednio na formularzu PIT-40 lub PIT-40A.

PIT-12 należy złożyć do 10 stycznia następującego po roku podatkowym. Tylko dokumenty dostarczone w terminie mogą zostać uznane za poprawne i wiążące.

Za pośrednictwem formularza PIT-12 podatnik oświadcza, że:

  • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (18%, 32%);

  • nie korzysta z odliczeń podatkowych poza tymi, których dokona płatnik;

  • nie korzysta z możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko;

  • nie dolicza kwot uprzednio odliczonych, poza tymi, których dokona płatnik;

Po złożeniu PIT-12 podatnik nie otrzyma już informacji PIT-11. Płatnik prześle mu natomiast deklarację PIT-40. Drugi egzemplarz zeznania trafi bezpośrednio do urzędu skarbowego. Po otrzymaniu dokumentu, można go skorygować, a także skorzystać z ulg i odliczeń.

Kto może otrzymać PIT-12?

  • zakład pracy;

  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna oraz spółdzielnia zajmująca się produkcją rolną;

  • osoba prawna i jednostka organizacyjna, która dokonuje wypłaty emerytury i renty z zagranicy;

  • jednostka organizacyjna uczelni, placówka naukowa oraz zakład pracy (za wypłacone stypendia);

  • areszt śledczy oraz zakład karny (od wynagrodzeń za pracę aresztowanych lub skazanych);

  • centrum integracji społecznej (od wypłacanych świadczeń i premii);


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę