Formularz PIT-14

Formularz PIT-14 jest informacją o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej. Może dotyczyć również oszczędności z kasy mieszkaniowej, przeniesionych lub wycofanych na rzecz osób trzecich.

PIT-14 wypełniają spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe. Termin na złożenie tej deklaracji podatkowej mija z końcem stycznia, następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę