Formularz PIT-16A

Deklarację PIT-16A wypełnią podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej. Zawiera ona informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Stanowi 7,75 proc. podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca powinien złożyć formularz do 31 stycznia.

Podatnik, który zdecydował się rozliczać na zasadach karty podatkowej, musi złożyć PIT-16. Termin składania wniosku mija 20 stycznia. Deklaracji nie trzeba składać ponownie w sytuacji, gdy przedsiębiorca już raz zadeklarował ten sposób opodatkowania.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę