Formularz PIT-16Z

Formularz PIT-16Z stanowi deklarację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności. Druk należy złożyć w urzędzie skarbowym w przypadku wystąpienia odstępstw między stanem faktycznym a przedstawionym w złożonym dokumencie. Obowiązek poprawienia informacji występuje również w sytuacji likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Formularz PIT-16Z należy złożyć w ciągu siedmiu dni od momentu wystąpienia okoliczności powodujących zmiany.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę