Formularz PIT-23

PIT-23 to deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dotyczy własności nabytych do końca 2006 roku.

Zeznanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zbycia nieruchomości albo praw majątkowych. W tym terminie trzeba opłacić wyliczony w deklaracji zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania (różnica między przychodami a kosztami zbycia oraz przychodami zwolnionymi od opodatkowania).


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę