Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-28A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Formularz PIT 28A jest załącznikiem do zeznania podatkowego PIT 28. Muszą je wypełnić podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Należy go dostarczyć do skarbówki do 31 stycznia następującego po roku podatkowym.
Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę