Formularz PIT-28B

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Formularz PIT 28B jest załącznikiem do zeznania podatkowego PIT 28. Należy go dostarczyć do 31 stycznia następującego po roku podatkowym.

Składają go jedynie podatnicy, którzy rozliczają przychody spółek cywilnej lub jawnej, rozliczanych ryczałtem. Zeznania PIT 28B nie wypełniają natomiast podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ani rozliczający przychód prywatny z najmu, dzierżawy i umów podobnych.

Małżonkowie nie składają formularzy PIT-28, PIT-28A i PIT-28B jako wspólne zeznanie podatkowe. Każda z osób musi wykazać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych samodzielnie. Należy więc złożyć oddzielne załączniki.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę