Formularz PIT-2A

PIT-2A stanowi oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy osób otrzymujących rentę lub emeryturę z zagranicy, stypendium, należności za pracę czy świadczenie integracyjne. Formularz wypełnią także osoby tymczasowo aresztowane lub skazane.

Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać dochody.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę