Formularz PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Osoby zatrudnione na umowę o pracę w tym samym celu składają PIT-2 u swojego pracodawcy.

W praktyce, deklaracja PIT służy do pomniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Należy ją złożyć na ręce organu rentowego przed pierwszą wypłatą zasiłku. Podatnik musi dołączyć do formularza również pełną dokumentację uzasadniającą uzyskanie świadczenia.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę