Formularz PIT-39

Deklaracja PIT-39 dotyczy sprzedaży domu i mieszkania, nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku. Składa ją podatnik, który uzyskał przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości oraz realizacji praw z nią związanych.

PIT-39 należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia następującego po roku rozliczeniowym (ze względu na układ dni wolnych w 2017 roku termin mija 2 maja).

Zeznania podatkowego na tym druku nie złożą przedsiębiorcy, którzy sprzedają posesje w ramach majątku z działalności gospodarczej (własność firmowa wymaga rozliczenie w przychodach).


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę