Formularz PIT-6

PIT-6, czyli deklaracja do wymiaru zaliczek podatku od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Druk wypełnią jedynie osoby, które dochód z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych. Zeznanie należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego.

Od 2017 roku PIT-6 nie złożą podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Takie osoby rozliczają się na specjalnie przygotowanym formularzu - PIT/DS.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę