Formularz PIT-BR

Załącznik PIT/BR składa się wraz z właściwą deklaracją podatkową. Służy do wykazania ulgi na badania i rozwój, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wystarczy, że prowadzą działalność naukową i ponoszą na ten cel wydatki. Formularz dołączą do PIT-36 (osoby opłacające podatek według skali podatkowej) lub PIT-36L (podatnicy liniowi).

Na druku należy wykazać wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową. Mogą zostać odliczone wyłącznie w sytuacji, gdy nie zostały wcześniej zwrócone w innej formie, np. w ramach dotacji. Podatnik wpisuje wszystkie koszty kwalifikowane, które są zgodne z kryteriami ulgi.

Ulga B+R dotyczy pieniędzy przeznaczanych m.in. na zakup materiałów i surowców, na opłaty za ekspertyzy czy na wynagrodzenia dla pracowników. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji dosyć szeroki katalog kosztów kwalifikowanych. Mogą je uwzględnić w deklaracji podatkowej.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę