Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-CFC

Druk PIT-CFC stanowi zeznanie podatkowe, na którym określa się wysokość osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Termin złożenia formularza w skarbówce mija z początkiem października następnego roku podatkowego.

Deklarację składa każdy podmiot, który w danym roku rozliczeniowym osiągnął przychody z kontrolowanej przez siebie zagranicznej spółki. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy wzór tego formularza.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę