Formularz PIT-DS

PIT/DS to nowy formularz, który podatnicy po raz pierwszy składają w 2017 roku. Dotyczy osób, które dochód z działów specjalnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, a także samodzielnie obliczają zaliczki na podatek dochodowy.

W formularzu PIT/DS znajdują się informacje o wysokości dochodu lub straty z działów specjalnych produkcji rolnej za dany rok podatkowy. Dokument stanowi załącznik do PIT-36 albo PIT-36L.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę